Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών - Ανάλυση Μετοχών

General Category => Εκτός Θέματος... => Μήνυμα ξεκίνησε από: AIAS12 στις Απριλίου 19, 2021, 15:32

Τίτλος: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 19, 2021, 15:32
https://www.pancretabank.gr/assets/20210419-anakoinosi_diavivasis_prosopdedomenon.pdf
 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε., που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (λεωφ. Ικάρου 5) (η Τράπεζα) ανακοινώνει
ότι ανέθεσε στην εταιρία QQUANT Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (η Quant) τη διαχείριση απαιτήσεών της σε καθυστέρηση, οι οποίες
απορρέουν από επιχειρηματικά δάνεια και πιστώσεις που έχει χορηγήσει σε πελάτες της (οι Απαιτήσεις), η
οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός του μηνός Απριλίου 2021. H Quant είναι εταιρεία διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος,
σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ 118/2017 (αρ. απόφασης
247/14.11.2017).
Η παραπάνω ανάθεση της διαχείρισης δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών, εγγυητών ή άλλων υπόχρεων
προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών, περιλαμβανομένου του τρόπου
καταβολής, που εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας.
Στο πλαίσιο της παραπάνω ανάθεσης, τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών της Τράπεζας, καθώς και των
φυσικών προσώπων που συνδέονται, με οποιονδήποτε τρόπο, με τις Απαιτήσεις διαβιβάζονται στην Quant
προς τον σκοπό της διαχείρισης των Απαιτήσεων.
Η Τράπεζα έχει ενημερώσει με προσωπικές επιστολές τους οφειλέτες και εγγυητές των Απαιτήσεων.
Ενημερώνει επίσης τα πρόσωπα που συνδέονται, με οποιονδήποτε τρόπο με τις Απαιτήσεις (ενδεικτικά:
τρίτους παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους των ανωτέρω ή των οφειλετών και
εγγυητών, εταίρους, νομίμους εκπροσώπους ή μέλη διοίκησης νομικών προσώπων, αντικλήτους,
πληρεξουσίους ή δικηγόρους των ανωτέρω, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους, καθώς και
πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη των
Απαιτήσεων, π.χ. τρίτους στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων
είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού) ότι η Quant θα επεξεργάζεται τα προσωπικά
δεδομένα τους που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των Απαιτήσεων (ενδεικτικά: δεδομένα
ταυτοποίησης και επικοινωνίας, στοιχεία δανειακής σύμβασης/λογαριασμού, π.χ. ποσό δανείου,
εξασφαλίσεις, χρεωστικό υπόλοιπο, καταβολές, τυχόν οικονομικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο
του δανείου κ.λπ.). Η Τράπεζα έχει λάβει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα από τους οφειλέτες, εγγυητές,
τρίτους παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικούς ή καθολικούς διάδοχους των ανωτέρω, ή τα έχει συλλέξει η ίδια
στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσης μαζί τους ή νόμιμα από διάφορες άλλες πηγές. Για τους σκοπούς της
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαχείρισης των Απαιτήσεων υπεύθυνος
επεξεργασίας αυτών είναι η Quant. Παράλληλα η Τράπεζα θα εξακολουθεί να επεξεργάζεται τα παραπάνω
προσωπικά δεδομένα ως δικαιούχος των Απαιτήσεων.
Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων μπορούν να ασκούν τα σχετικά με την παραπάνω επεξεργασία
δικαιώματά τους (α) προς την Τράπεζα με επιστολή στη διεύθυνση Λ. Ικάρου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης ή
μέσω του δικτύου καταστημάτων με κατάθεση του σχετικού εντύπου, που διατίθεται σε αυτά ή μέσω email
στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@pancretabank.gr και (β) προς την Quant με επιστολή στη διεύθυνση
Λεωφ. Κηφισίας 66, 15 125 Μαρούσι ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@qquant.gr.
Επίσης, μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους (α)
από την Τράπεζα μέσω της Ενημέρωσης Πελατών για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που
βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στην ιστοσελίδα της https://www.pancretabank.gr/privacy/privacypolicy
και παρέχεται σε έντυπη μορφή και στα καταστήματα της Τράπεζας και (β) από την Quant μέσω της
Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στην ιστοσελίδα της
https://www.qquant.gr/personal-data-protection-policy-gre/.
Ηράκλειο 19/4/202
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 19, 2021, 15:44
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΕΟΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ   
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Απριλίου 19, 2021, 16:05
Πώς "μπαίνουμε" σε αυτήν;
Καθοδήγησέ μας.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 19, 2021, 16:25
ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΜΚ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ Η ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩ ΓΙΑΤΙ Η ΜΙΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΝΕΙ 8 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΖΗΤΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 140 ΕΥΡΩ @@ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΜΕΡΙΔΙΑ   ΑΝΟΙΓΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΡΝΕΣ ΜΕΡΙΔΙΑ
@ΑΜΚ ΑΝ ΠΑΝΕ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΦΕΤΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΟ 2022 Η 2023 ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ Χ.Α. ΠΡΩΤΑ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΗΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 19, 2021, 16:27
ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Απριλίου 19, 2021, 16:40
Οπότε μας ειδοποιείς για την ΑΜΚ που πιθανός να κάνει.
Αυτές είναι ευκαιρίες και μάγκας όποιος τις βρίσκει προτού μπουν στο ΧΑΑ.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 21, 2021, 15:39
https://www.pancretabank.gr/assets/%CE%94.-%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-%CE%A3%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Αγιαννης στις Απριλίου 21, 2021, 15:45
Φιλε αφού εχεις τα μέσα εκει ,πες τους να ριξουν κανά φραγκο και στον Ιωνικό γιατι θα το χρειαστεί του χρόνου 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 21, 2021, 16:30
ΛΕΣ ???  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 21, 2021, 23:06
https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/164095/delphi-economic-forum-2021-me-paroysia-santseth-zaef-regklingk-mpoyrla
Άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου της χώρας, που θα συμμετέχουν στις συζητήσεις, είναι ο Πρόεδρος της Βιοχάλκο Μιχαήλ Στασινόπουλος, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα Γεώργιος Περιστέρης και ο Πρόεδρος του Ομίλου Lyktos Μιχάλης Σάλλας.
Χορηγοί

Alpha Bank, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Bayer Ελλάς, Cenergy Holdings, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, Dimand S.A., Eastern Mediterranean Maritime Limited, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ElvalHalcor, Entersoft, Euroxx Securities, Grant Thornton, Hellas Gold, Hellas Sat, Hewlett Packard Enterprise, Japan Tobacco International, MasterCard, Όμιλος ΟΤΕ, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Παγκρήτια Τράπεζα, Polygreen, Uber, ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 23, 2021, 16:01
https://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/981005_i-apolyti-oikonomiki-katastrofi-552-dis-eyro-eftasan-kratiko-kai
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙ
Αποστολή από: Αγιαννης στις Απριλίου 23, 2021, 17:01
Αιαντα  ζόρικα τα πραγματα ...ετοίμασε φιλε τη βαζελίνη στη μετα του ιού εποχη 😭😭
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 23, 2021, 17:19
ΗΔΗ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑ ΜΟΥ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ  ΠΟΛΛΑ  ΚΙΛΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΧΑ,ΧΑ,ΧΑ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 23, 2021, 23:42
Έκπληξη από Standard & Poor's: Αναβάθμισε σε BB την αξιολόγηση για την Ελλάδα, με θετικές προοπτικές
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 24, 2021, 19:05
https://www.youtube.com/watch?v=oOkLP-Qfz9o
ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 24, 2021, 22:53
Για την κούεσ έχει ακουστεί ότι έχει πολύ καλό  Α τρίμηνο δεν έχω μετοχές
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 26, 2021, 12:24
https://www.youtube.com/watch?v=rQoIi8B2FEc
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 27, 2021, 10:07
Είμαι με φίλο μιλάγαμε για την παγκρήτια και από ότι μου είπε αναμένονται πολλές εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο , πληροφορικής, ιατρικό, σούπερ μάρκετ και στην ανεφοδιαστικη αλυσίδα τον έβαλα και διάβασε στο forum και του έκανε εντύπωση το ήθος , οι πληροφορισει
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Αγιαννης στις Απριλίου 27, 2021, 10:23
Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλα
Δε χρειαζοντσι πλειοτερα

Μάθε ρε φιλε τίποτα για την SKYPE
Ο φιλος σου ειπε το αυτονόητο οτι παμε σε ψιλομπουλ καταστάσεις,ιδίως στα χαρτια της νέας εποχης που τα θαλαμια τους ταχουμε προσδιορίσει
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 27, 2021, 10:29
Ρώτησα και μου απάντησαν ότι δεν είναι για εμάς το ίδιο μου είχε πει και για την αραιγ  ουσιαστικά ολεσ ο κλάδος είναι πολύ ευάλωτοσ  ,ολεσ οι αεροπορικές χρειάζονται χρημα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 28, 2021, 09:49
ΑΛΗΘΕΙΑ? ΘΑ ΔΑΚΡΥΣΩ  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
ATTICA BANK. Στην εκκαθάριση του κόκκινου δανειακού χαρτοφυλακίου της προχωρά η Attica Bank, που ανακοίνωσε την τελευταία τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το project Ωμέγα περιλαμβάνει όλες τις τιτλοποιήσεις που έχει κάνει και θα ολοκληρώσει η τράπεζα συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ με χρήση και των εγγυήσεων του Ηρακλή ΙΙ. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας η τράπεζα θα ρίξει σημαντικά τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (NPEs) κάτω από το 1% και σε απόλυτα ποσά στα 8 εκατ ευρώ.

Επόμενη πρόκληση η υλοποίηση της δέσμευσης της διοίκησης Πανταλάκη προς την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει της οποίας η Attica πρέπει να βγει στρατηγικό επενδυτή.

Στόχος είναι αυτό να επιτευχθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
 
@ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΔΑΚΡΥΣΩ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ? Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ? ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ 4  ΑΣ ΤΟ ΠΩ ΦΟΡΕΙΣ 2 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΕΒΟΜΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΜΙΑ ΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ ΚΛΑΦΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΕ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΡΕΙ ΠΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ ΑΣΤΑ  ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΠΟΥ ΕΩΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ  ΒΕΒΑΙΑ ΕΑΝ ΤΟ ΠΑΙΞΕΙ PRAXIA ΔΗΛΑΔΗ ΜΑΓΚΙΑ -ΚΛΑΝΙΑ ΤΗ ΝΑ ΠΩ ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΒ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΕΧΑΝΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ Η  PRAXIA  ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΩΣΟΥΝ ΣΑΝ ΚΑΛΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α
Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΝΕ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟΥ ,ΣΑΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΓΩ ΤΑ ΚΟΙΤΑΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ  ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΠΟΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
https://www.youtube.com/watch?v=QMKv_Bj7d6c
@@ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ?  ΝΑΙ ΕΓΙΝΕ ΣΕ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ    ΠΡΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ,ΔΡΑΜΑ ΜΕΡΙΑ ΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ  ΗΘΙΚΟ? ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΝΑΙ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 28, 2021, 09:55
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΙΚΡΕΣ -ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΚΡΕΣ    ΕΤΕ-ΕΥΡΩΒ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΛΦΑ  ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 2 Η ΜΙΑ ΤΗΝ ΓΛΗΤΩΣΕ ΛΟΓΟ ΣΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΝΕΑ ΚΛΕΙΣΑΝΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΠΧ ΚΥΠΡΟΥ  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ  ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ  ΚΕΡΔΗ ΣΥΝ 150 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΑΛΑΝ ΕΝΑ ΜΕΙΟΝ  ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΠΑΔΙΚΟΥΣ
ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ '
Η ΜΙΑ ΠΟΥ ΓΛΗΤΩΣΕ ΑΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΥ,,,,,ΝΑ ΠΟΥ,,,Τ,,ΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ
https://www.youtube.com/watch?v=oOkLP-Qfz9o
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Αγιαννης στις Απριλίου 28, 2021, 12:52
Φιλε Αιαντα ολα γίνονται οταν το κρατος θελει
Ποιος διοικητής απο τις μεγαλες θα πει οχι στη κυβερνηση αμα του το ζητήσουν ?
Αυτο Βεβαια ,δε σημαινει οτι θα παει να κοληςει σ αυτες ,αλλα να παρακολουθείς την εξεληξη στον ΚαλοΓρίτσα που θα χει άμεση σχεςη με την δικη της πορεία (κατσλαβαινεις γιατι)
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 29, 2021, 10:18
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΛΑΘΟΣ  ?   ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ . ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 29, 2021, 11:03
Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΠΟΤΕ ΚΕΡΔΗ? ΤΗ ΝΑ ΠΩ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 29, 2021, 13:11
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2076765/attica-bank-proto-vhma-gia-to-shedio-exygianshs-h.html
ΕΛΑΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  ΕΝΝΩΕΙΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΣΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 5 ΤΡΑΠΕΖΑ 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 29, 2021, 14:51
https://www.cnn.gr/oikonomia/story/264021/thetikoi-moodys-kai-fitch-gia-tis-prooptikes-tis-ellinikis-oikonomias
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 29, 2021, 15:04
ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ  ΤΜΕΔΕ (46,32%) ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΚΑ (33,24% ΖΗΜΙΕΣ   306,4 εκατ. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ    421 εκατ. ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΠΕΡΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΙΝΕΙ  ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ  ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ PRAXIA  ΕΓΙΝΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΒΡΑΝΟ  ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΑ  ΚΑΙ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΜΚ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500  εκατ  ΜΕ 750 εκατ ΟΣΟ ΠΟΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 750 ΤΟΣΟ ΠΟΙΟ ΚΑΛΑ ΟΣΟ ΠΟΙΟ ΜΑΚΡΥΑ ΤΟΣΟ ΠΟΙΟ ΧΑΛΙΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΑ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 29, 2021, 15:27
https://www.dealnews.gr/roi/item/307804-T%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-A%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%BF-%C2%AB%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-AMK-50-%CE%B5%CE%BA-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CF%85%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7#.YIqkT-1xddg
Aπό εκεί και πέρα, η προοπτική συγχώνευσης Eθνικής - Attica Bank με απορρόφηση της δεύτερης από την ETE έχει ήδη συζητηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν θεαματικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, με την κυβέρνηση να έχει πρώτο λόγο στις εξελίξεις. Tα εναλλακτικά σενάρια στο τραπέζι, για το πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να προχωρήσει και να ευοδωθεί είναι παραπάνω από δυο. H ουσία βρίσκεται στο ότι η συγχώνευση θα μπορούσε να γίνει ακόμα και χωρίς ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της Tράπεζας Aττικής, αν και αυτό αντιβαίνει στον «κανόνα».

 

Πάντως ενώ αυτό το σενάριο είναι υπό συζήτηση, με άγνωστο το χρόνο καθορισμού των τελικών αποφάσεων, την ίδια ώρα διαψεύδονται κατηγορηματικά τα αντίστοιχα σενάρια για συγχώνευση Aττικής - Παγκρήτιας.
http://www.dealnews.gr/roi/item/307170-%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%82-CEO-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1#.YIqjoe1xddg
@@
https://www.ypaithros.gr/dimitrios-dimopoulos-proedros-ds-pagkritias-trapezas/

Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 30, 2021, 21:51
https://www.google.com/amp/s/www.neakriti.gr/article/kriti/irakleio/1614243/ergolaviki-mahi-gia-to-ilektriko-diktuo-xekinisan-ta-prota-erga-upogeiopoiisis/AMP/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Απριλίου 30, 2021, 21:53
https://www.google.com/amp/s/www.neakriti.gr/article/kriti/irakleio/1614135/voak-anadohos-mesa-sto-2021-ti-tha-ginei-me-to-tmima-hersonisos-neapoli/AMP/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 03, 2021, 09:58
https://www.youtube.com/watch?v=N8G8HPY65U0
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 03, 2021, 11:37
 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ SITE  ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΟΥΝ ΞΕΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΦΝΗ ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΥΜΑ Η ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΑ ΠΧ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΙΝΑΙ 50 ΕΚΑΤΟΜΥΡ ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 1 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΡΙΞΟΥΝ  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΕ ΛΙΓΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΤΙΜΗΣΩ ΤΟ ΜΟΤΕΡΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΑΛΙΑ ΒΑΖΑΜΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΟΣΤΗΡΕΑ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 04, 2021, 09:48
Επειδή ακόμα δεν έχουν καταλάβει τίποτα  το τη έχει γίνει η τη θα γίνει σε Πειραιώς και Αττικα διαβάζω πράγματα που πιστεύω ότι ζούνε στον κόσμο τισ μαρμότας  δεν έχουν καταλάβει εάν έχει σπάσει η τράπεζα εάν ναι γιατί? Η αναβαλλομενη φορολογία που έλεγα θα είναι στην μόδα κάνεισ  ξεκίνησε πολύ μπερδεύονται στα νούμερα παλιά λέγανε πόσο κάνει 1+1 = ? Και σου λέγανε εσύ πόσο θέσ θα στο φτιάξουμε εμείς αυτά είναι για μακροχρόνια σίγουρα στις τράπεζες κάποιοι θα βγάλουν και πολύ θα χάσουν πχ στην Πειραιώς μετά υπάρχουν πολλά παράπονα από καλούς πελάτες κάποιοι έχουν φύγει και κάποιοι ετοιμάζονται κοινός στην Πειραιώς που είμαι και εγώ πελάτη έχει χαθεί η μπάλα κυρίως σε ΑΤΜ  να μην ξεχάσω να αναφέρω περί της νέας τάσης φορολογία που εκεί μπορεί να κρύψεις τα πάντα ακόμα και μια ανίκανοι διοίκηση το έλεγα μήνες πριν το 2021 στο φόρουμ του Κάπιταλ στο θέμα ΑΤΕ για το τη θα συμβεί το Μάρτιο _ Απρίλιος τώρα θα πω σε λίγους μήνες θα κλάψουν μανουλεσ  όλα κόκκινα 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 04, 2021, 23:29
Σε λίγο καιρό θα βγούνε πολλά στην φορα και ο κυβέρνητησ δεν θα τραβήξει δεν θα ξέρει τη να καλύψει συν τα 10 μυρια κάθε μήνα για πόσο? Προσοχή στα νέα κόκκινα δάνεια και κυρίως αυτό θα εξαρτηθεί πολύ από τον τουρισμό  εννοείται δεν ανακάλυψα την αμερικη
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 04, 2021, 23:36
https://www.mikrometoxos.gr/vgainei-xana-stis-agores-me-5etes-omologo-i/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 05, 2021, 15:10
ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΡΕΦΑΡΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 05, 2021, 21:08
  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ Interwood
Λόγω τεχνικών προβλημάτων στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας, δεν είναι δυνατή η δημοσίευση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος 2020,
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 06, 2021, 15:31
https://www.youtube.com/watch?v=MLKD8qsKNw0&t=2s
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 06, 2021, 18:13
https://banks.com.gr/schedio-stournara-gia-tin-atticabank-apo-mechri/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 07, 2021, 10:25
https://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-viomihania/984297_h-efa-group-vgazei-apo-ton-valto-tin-elliniki-viomihania-uav
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 07, 2021, 11:06
ΚΑΛΗΜΕΡΑ  ΔΙΑΒΑΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ SITE ΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΙΝΩ Ο ΕΝΑΣ ΘΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΤΡΑΒΗΞΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΜΑΛΛΟΝ ΟΛΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΜΑΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΘΥΡΙΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΙΣΕΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΑΝ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΝΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΛΑ Ο ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΩ ΕΔΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ    Ο ΚΟΣΜΟΣ  ΤΟ ΕΧΕΙ ΤΟΥΜΠΑΝΟ ΚΑΙ  ΕΜΕΙΣ ΚΡΥΦΟ ΚΑΜΑΡΙ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 07, 2021, 11:18
https://www.insider.gr/stiles/backstory/171292/i-kontra-attikis-me-kpmg-kai-thayma-ton-eyrosymboylon
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 07, 2021, 11:28
ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΝΑΣ ΣΩΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ    ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΥΧΑΙΑ ΠΧ Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
https://www.bankingnews.gr/index.php?id=559998
Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ότι η Attica bank δεν έχει παρουσιάσει την πλήρη έκταση του κεφαλαιακού της προβλήματος… εγείρονται σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας του ισολογισμού.
Σχετικά Άρθρα
Αποκάλυψη: Το παίγνιο της διοίκησης της Attica bank με την KPMG, οι ευθύνες και οι κίνδυνοι για την ελεγκτική
Αποκάλυψη: Το παίγνιο της διοίκησης της Attica bank με την KPMG, οι ευθύνες και οι κίνδυνοι για την ελεγκτική
06/05/2021 - 22:51
Πώς να κινηθούν οι επενδυτές στην Πειραιώς με τις νέες μετοχές 1,2 δισ και το limit down; - Τι να κάνουν με την Attica bank;
Πώς να κινηθούν οι επενδυτές στην Πειραιώς με τις νέες μετοχές 1,2 δισ και το limit down; - Τι να κάνουν με την Attica bank;
06/05/2021 - 18:36
Τεράστιες οι ευθύνες της ΤτΕ στην Attica Bank – Με αρνητικά ίδια κεφάλαια -50 εκατ. – Πώληση με bail in και good και bad bank
Τεράστιες οι ευθύνες της ΤτΕ στην Attica Bank – Με αρνητικά ίδια κεφάλαια -50 εκατ. – Πώληση με bail in και good και bad bank
06/05/2021 - 13:07
Η Attica Bank χρεοκόπησε, στα 150 εκατ. το κεφαλαιακό έλλειμμα – ΑΜΚ ή θα απορροφηθεί - Με θράσος επιτίθεται στην KPMG
Η Attica Bank χρεοκόπησε, στα 150 εκατ. το κεφαλαιακό έλλειμμα – ΑΜΚ ή θα απορροφηθεί - Με θράσος επιτίθεται στην KPMG
06/05/2021 - 11:13
H Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή των μη συστημικών τραπεζών θα πρέπει να προβεί σε μια κίνηση ώστε να διαπιστωθεί το πραγματικό κεφαλαιακό πρόβλημα στην Attica bank.
Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) θα πρέπει να προβεί σε Αsset Quality Review ή AQR δηλαδή σε έλεγχο της ποιότητας ενεργητικού στην Attica bank ουσιαστικά σε ένα stress tests ενόψει και των ευρωπαϊκών stress tests του Ιουλίου 2021… ώστε οι επενδυτές, το ελληνικό χρηματιστήριο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποκτήσουν σαφή εικόνα για την τράπεζα.
Είναι προφανές ότι εγείρονται ακραία ζητήματα παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού από την Attica bank η οποία από 494,08 εκατ κεφάλαια στο τέλος του 2019… βρέθηκε με 206,68 εκατ στο τέλος του 2020.
Μάλιστα στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 – ξαφνικά – αποκαλύφθηκε το πρόβλημα και η τράπεζα ανακοίνωσε ζημία 306 εκατ και 286 εκατ ευρώ προβλέψεις για προβληματικά δάνεια.
Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ότι η Attica bank δεν έχει παρουσιάσει την πλήρη έκταση του κεφαλαιακού της προβλήματος… εγείρονται σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας του ισολογισμού.
Την ίδια στιγμή η Attica bank δεν πληροί ούτε τα ελάχιστα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας, το Common Equity Tier 1 έχει μειωθεί στο 4,92% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 8,23% ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος στις 13 Απριλίου 2020 όρισε ως ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας το 14,21% ενώ πριν ήταν 10,5%.
Την ίδια στιγμή το DTA η αναβαλλόμενη φορολογία διαμορφώνεται στα 421 εκατ ευρώ.

Γιατί είναι απαραίτητο το AQR στην Attica bank;

Η Τράπεζα της Ελλάδος, η αρμόδια Επιθεώρηση και βεβαίως η Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι ξεκάθαρο ότι έχουν προβεί σε πλημμελείς ελέγχους.
Είναι ξεκάθαρο ότι είτε συγκάλυψαν, είτε αγνοούσαν το πρόβλημα της Attica bank και οι δύο περιπτώσεις είναι απαράδεκτες.
Η Attica bank προφανώς σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος και την κυβέρνηση… ανακοίνωσαν ότι θα εντάξουν την επίμαχη τιτλοποίηση Artemis 1 και την νέα τιτλοποίηση Omega στον Ηρακλή 2 για να λάβει κρατική εγγύηση.
Όμως εάν... η Attica bank δεν έχει πάρει τις σωστές προβλέψεις – που δεν τις έχει πάρει – τότε είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί.
Η DBRS ή η Moody’s κατά την αξιολόγηση – rating – του χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων που περιλαμβάνονται στις δύο τιτλοποιήσεις δεν θα δώσει την ελάχιστη ενδεδειγμένη βαθμολογία ΒΒ- και σε μια τέτοια περίπτωση… η διαδικασία θα εξελιχθεί σε φιάσκο.
Και ενώ ο κίνδυνος είναι υπαρκτός… την ίδια στιγμή για δεύτερη φορά η μετοχή της Attica bank έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης επειδή ο ορκωτός ελεγκτής η KPMG δεν μπορεί να παραδώσει πιστοποιητικό ελέγχου στην τράπεζα μετά την αποκάλυψη αυτής της ακραίας ζημίας των 306,41 εκατ ευρώ στην χρήση 2020.
Η ΚPMG θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της είτε γιατί διεξάγει πλημμελείς ελέγχους, είτε γιατί παραπλανήθηκε από την Attica bank… η οποία σε ανακοίνωση της λέει ότι ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται που δεν έχει δημοσιεύσει η τράπεζα ισολογισμό.
Δηλαδή η Attica bank που απέκρυβε τα προβλήματα της και παραπλανούσε το επενδυτικό κοινό… μας λέει ότι ευθύνεται η KPMG…
Ο μόνος τρόπος πριν η Attica bank κάνει το οτιδήποτε για λόγους διαφάνειας απέναντι στους επενδυτές άπαξ και είναι εισηγμένη τράπεζα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος να διεξάγει άμεσα Αsset Quality Review ή AQR δηλαδή έλεγχο ποιότητας ενεργητικού στην Attica bank.
Τα αποτελέσματα πρέπει να δημοσιοποιηθούν ώστε οι επενδυτές να γνωρίζουν την πραγματικότητα.
Το AQR θα πρέπει να διεξαχθεί με επίκεντρο τόσο όλες τις τιτλοποιήσεις που έχει πραγματοποιήσει η Attica bank καθώς μέσα στα SPV στις εταιρίες ειδικού σκοπού έκρυβε τα προβλήματα και παραπλανούσε τους επενδυτές αλλά και στα «ενήμερα δάνεια» καθώς υπάρχουν ενδείξεις και υπόνοιες ότι και εκεί κρύβονται προβλήματα.

Τι πρέπει να ανακοινώσει η KPMG;

Άμεσα ή τις προσεχείς ημέρες, το αργότερο έως τις 10 Μαίου 2021 η εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών KPMG θα πρέπει να προβεί σε ανακοινώσεις.
Πληροφορούμαστε ότι η KPMG για να καλυφθεί καθώς είναι εκτεθειμένη θα αναφέρει ότι λανθασμένα η Attica bank δεν παρουσίασε στα προηγούμενα τρίμηνα το πρόβλημα με τις ακραία υψηλές προβλέψεις των 286 εκατ του τελευταίου τριμήνου του 2020.
Δεν είναι σαφές εάν η KPMG θα γνωστοποιήσει τις επιφυλάξεις της για τον ισολογισμό της Attica bank, η εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση για το φιάσκο της Attica bank.

Ανησυχία στο SSM

Σε ερώτηση που θέσαμε ως bankingnews στον SSM στον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό της ΕΚΤ για τις τράπεζες για τα διαδραματιζόμενα στην Attica bank η απάντηση που δίδεται είναι ότι η εποπτεύουσα αρχή των μη συστημικών τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
Ωστόσο είναι βέβαιο ότι ο SSM παρακολουθεί και ανησυχεί για τις εξελίξεις στην Attica bank.

Η Attica bank έχει αρνητικά κεφάλαια;

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η Attica bank έχει αρνητικά κεφάλαια -50 εκατ ενώ άλλες πηγές προσδιορίζουν το πραγματικά κεφάλαια σε -200 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι μετά το φιάσκο η Attica bank μείωσε τα κεφάλαια της από 453,99 εκατ στο 9μηνο του 2020 στα 206,88 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020.
Τι σημαίνει αυτό;
Η Attica bank έχει παρουσιάσει την πλήρη έκταση του προβλήματος;
Συγκαλύπτει ακόμη την πλήρη έκταση του προβλήματος;

Ποια η λύση;

Ορισμένοι κύκλοι ειδικά στο Ταμείο των Μηχανικών που ελέγχει το 46,32% της Attica bank αλλά στον ΕΦΚΑ που ελέγχει το 32,34% υποστηρίζουν ότι «τα έχουμε βρει με την κυβέρνηση και έχουμε την κάλυψη της Τράπεζας της Ελλάδος»
Τι είναι αυτά τα πράγματα;
Τι σημαίνει τα έχουμε βρει με την κυβέρνηση και έχουμε την κάλυψη της Τράπεζας της Ελλάδος;
Δηλαδή υπάρχει αλισβερίσι για να κουκουλωθεί το πρόβλημα και μια θνησιγενής τράπεζα όπως η Attica bank που σε προ προβλέψεων βάση παράγει 72.000 ευρώ έσοδα προσέξτε όχι 72 εκατ αλλά 72 χιλιάδες ευρώ, που έχει παραπλανήσει το επενδυτικό κοινό… να παραμείνει εν ζωή για να συνεχιστεί το αλισβερίσι;
Τι πρέπει να γίνει;
Να κυριαρχήσει η λογική, να ενεργοποιηθεί η BRRD και η διαδικασία του bail in δηλαδή να ξεκινήσει η διαδικασία του resolution, ήδη βελούδινο resolution έγινε στην Πειραιώς… δεν θα πρέπει να γίνει στην Attica bank;
Να σημειωθεί δε… ότι στα εναπομείναντα κεφάλαια της η Attica bank τα 206,88 εκατ – αυτά που η τράπεζα παρουσιάζει και η αξιοπιστία τους τίθενται εν αμφιβόλω – περιλαμβάνονται και 99,80 εκατ ευρώ από tier 2 ομόλογο που οφείλει η Attica bank στο ελληνικό δημόσιο και λήγει το 2028.
Επίσης στις 24 Οκτωβρίου 2021 λήγει στην Attica bank κοινό ομόλογο 320 εκατ ευρώ που φέρει επιτόκιο euribor + 7%.
Πρακτικά η Attica bank δεν έχει κεφάλαια.
Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να αφήσουν την Attica bank… χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένο κεφαλαιακό πλάνο…
Εάν δεν μπορεί να συντάξει κεφαλαιακό πλάνο – capital plan – τότε AQR και ενεργοποίηση του bail in…
Η Attica bank έχει αποτύχει ως τράπεζα και έχει χρεοκοπήσει…

Ένα οικονομικό site εδώ και χρόνια αποκαλύπτει τι ακριβώς συμβαίνει στην Attica bank, είχε προειδοποιήσει συγκεκριμένους εμπλεκόμενους εδώ και χρόνια ότι η Attica bank είναι default.
Το οικονομικό site ονομάζεται bankingnews.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 10, 2021, 09:09
Καλημέρα τη κοινό έχει ο κύριος Παντελάκης με Αττική , αγροτικής  2011και Πειραιώς  2011 ευκολακι ,από ότι φαίνεται στην Αττική θα έχουμε δικαστήριο κανονικά θα πρέπει να υπάρξουν βέβαια Ελλάδα ήμαστε ασ πούμε και ένα παραμύθι η τράπεζα σπάει σε καλή και κακη την κακη την περνούν η γνωστή δηλαδή εμείς θα τα πληρώσουμε  πάλι για λάθη της Αττικής και της ΤτΕ και την καλή μπορεί να πάει προς ΕΤΕ η παγκρήτια μεγάλο θέμα με την τράπεζα από το 2018,2019,2020 για 2018 δεν θα το πειράξουν κάνει τζισσ εδώ κλείσανε τραπεζεσ που δεν είχαν θέμα δεν θα κλείσει αυτη  Το μεγάλο θέμα είναι ότι οι συστημικές θα χρειαστουν ΑΜΚ ίσως την γλίτωσει η Ευρωβ περνοντασ την Αττική τους συμφέρει/? Το ίδιο ισχύει και για την παγκρήτια την συμφέρει να την πάρει η όχι δηλαδή η τράπεζα πρέπει να καθαρίσει σωστά με κόκκινα δάνεια, με νεα κόκκινα δάνεια να γίνει ΑΜΚ και  έπειτα να ξαναγίνει ξανά ΑΜΚ όλα αυτά φθάνουνε? Το καλό είναι ότι μεσο Αττικής θα μπει στο χρηματιστήριο γενικά η Αττικής εχει συμμετοχες σε πολύ καλες εταιρείες
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 10, 2021, 10:03
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2077853/pos-ypegrapse-h-kpmg-tis-oikonomikes-katastaseis-t.html
Οι ορκωτοί της KPMG απευθύνθηκαν με τη σειρά τους στις εποπτικές αρχές και έλαβαν επιβεβαίωση ότι δόθηκε στην Attica BankΑΤΤ 0,00% χρόνος μέχρι το 2022-2023, προκειμένου να αποκαταστήσει τους δείκτες απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας, στη βάση ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης τα οποία θα περιλαμβάνονται στο capital plan.

Το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενεργοποίηση του νόμου Χαρδούβελη για διενέργεια αύξησης κεφαλαίου, υπέρ του Δημοσίου, προκειμένου να συμψηφιστούν οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καθώς και τη διενέργεια αύξησης κεφαλαίου με σκοπό την είσοδο στρατηγικού επενδυτή.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: elpsa στις Μαΐου 11, 2021, 08:38
Υπάρχει θέμα συγχωνεύσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα; Μεταξύ συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων; Η απάντηση είναι: OXI. Αν γίνει οποιαδήποτε κίνηση, θα αφορά σε μικρομεσαίο, πιο περιφερειακό, επίπεδο. Ήδη κινήσεις στο παρασκήνιο γίνονται. Το θέμα είναι αν και πού θα καταλήξουν…

https://www.ot.gr/2021/05/11/inside-stories/o-antetokounmpo-to-ekome-kai-o-konstantakopoulos-to-trigono-tou-galaktos-gia-to-cvc-kai-mia-trapeziki-sygxoneysi/ (https://www.ot.gr/2021/05/11/inside-stories/o-antetokounmpo-to-ekome-kai-o-konstantakopoulos-to-trigono-tou-galaktos-gia-to-cvc-kai-mia-trapeziki-sygxoneysi/)
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 11, 2021, 11:59
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΕΔΩ ΚΑΙ 1 ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΕΤΕ -ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΚΙΝΗΤΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ   ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΡΑΦΑ ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΥ ΕΙΧΩ ΓΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  . Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΚΙΝΗΤΕ ΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΑ ΜΙΣΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΘΕΜΑ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΧΟΥΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΒΡΗΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ DEALNEWS  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΧ PRAXIA  Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Η ΝΑ ΤΟ ΠΩ ΑΛΛΙΩΣ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΣΤΟΧΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 11, 2021, 22:53
https://www.insider.gr/editorial/171765/attica-bank-diladi-ti-diaforetiko-ehei-apo-12-trapezes-poy-esbisan-2012?amp
Εκεί που αναφέρει για να την παγκρήτια σύμφωνο απολύτως γιατί θέλουν δεν θέλουν η σημερινη διοικητιση της ΤτΕ μόνο εμπόδια έβαζε τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει δεν έχει καμία σχέση η τότε συναιτεριστικη παγκρήτια με την σημερινή τράπεζα και κυρίως σε διοικητικό προσωπικό που πλέον οι παλιές μαγκιεσ που κάνανε τώρα δεν απλά δεν περνάνε τισ χρωστάνε της παγκρήτια και δεν χρωστάει
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 14, 2021, 00:16
Η αυριανή dealnews θα έχει πολύ ενδιαφέρον για τα μελλούμενα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 14, 2021, 15:21
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2078750/m-sallas-ehei-apodeihtei-oti-o-hraklhs-einai-genna.html
Μ. Σάλλας: Εχει αποδειχτεί ότι ο «Ηρακλής» είναι γενναίος
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΜΕ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 15, 2021, 01:06
Στην Αττικα τράπεζα οι ρυθμοί που τρέχουν τα πράγματα έχουν αυξηθεί μάλιστα σε μεγάλο βαθμό που πολύ δεν το περίμενα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Μαΐου 15, 2021, 01:14
Στην Αττικα τράπεζα οι ρυθμοί που τρέχουν τα πράγματα έχουν αυξηθεί μάλιστα σε μεγάλο βαθμό που πολύ δεν το περίμενα
ΠαγκρητιΑΤΤΙΚΗΣ την βλέπω 😉 😂 😂 😂
Να μας πεις μπας και μπούμε στο κόλπο.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 15, 2021, 01:33
Θα τυπώσω προσκλητήρια πριν τον γάμο δεν πιστεύω να τα χαλάσουν στην περιουσία ?
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Μαΐου 15, 2021, 08:55
Θα τυπώσω προσκλητήρια πριν τον γάμο δεν πιστεύω να τα χαλάσουν στην περιουσία ?
Αίαντα ... έχεις μύτη λαγωνικού ... ευτυχώς δεν άργησα να το καταλάβω!

ΥΓ: Μας πάσαρες την Παγκρήτια και στο βάθος ήξερες για τις εξελίξεις ακόμα και για Αττικής ... είσαι κάτι παραπάνω από ωραίος!!!
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Αγιαννης στις Μαΐου 15, 2021, 09:50
  πιο πανω λεει ακομη και τι θα γράψει η αυριανή εφημερίδα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 16, 2021, 19:36
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/trapezes/attica-bank-desmeftiki-protasi-tis-titlopiisis-omega-apo-tin-ellington-solutions/
@@@
http://ellingtonsolutions.com/fs2019.PDF
@@
http://www.dealnews.gr/roi/item/318652-%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%C2%AB%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%C2%BB-%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-Attica-Bank#.YKFPLXlxddg
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 16, 2021, 20:15
http://www.dealnews.gr/roi/item/318748-%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82-%E2%80%93-%CE%9F%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CF%82-%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1#.YKFPLnlxddg
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 17, 2021, 19:27
ΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ
https://www.mononews.gr/trapezes/apokaliptiko-afti-ine-i-ori-tis-ethelousias-stin-attica-bank
@@@ΛΕΝΕ  ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΖΕΣΤΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΛΕΩ ΠΡΟΣΕΧΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑΜΑ ΘΑ ΚΑΟΥΝ ΘΑ ΚΛΑΤΑΡΟΥΝ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 19, 2021, 13:59
ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΕΙΡΑΝ ΧΑΜΠΑΡΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 19, 2021, 23:12
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2079566/epsilon-net-egkrish-toy-shedioy-symvashs-.html
Αυτά δεν μου αρέσουνε και για αυτό πούλησα όλοι την θέση που ήταν και μεγάλη  μαζί με τις δωρεάν που είχε δώσει την είχα με μέσο όρο 0.42 μαζί με τις δωρεάν
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 19, 2021, 23:15
https://www.google.com/amp/s/www.ethnos.gr/ellada/157668_prosohi-apati-pos-den-tha-pesete-thyma-ekbiasmoy-klopis-taytotitas-i-hrimaton%3famp
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 21, 2021, 23:15
ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΑΜΚ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ FAKE NEWS ? Η ΒΓΗΚΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ  ? ΚΑΙ ΟΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 24ΩΡΑ ,ΜΗΠΩΣ ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΠΡΙΝ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΡΕΜΑΤΑ ,ΟΙΚΟΠΕΔΑ,ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΑΡΑΓΕ ? ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΥ ΜΥΡΙΖΕΙ ΑΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ? ΚΑΠΟΙΟΣ ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΙΚΑ? ΚΑΙ ΕΝΝΩΕΙΤΕ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΙΔΩΜΕΝ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Μαΐου 22, 2021, 00:11
Για κάνε τα λίγο πιο λιανά Αίαντα.
Τι εννοεί ο ποιητής;
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 22, 2021, 14:25
https://www.mikrometoxos.gr/agapite-vasili-mipos-telika-o-sygchorianos-moy-xerei/
Αγαπητέ Βασίλη,
Ο συγχωριανός μου είπε σήμερα ένα ανέκδοτο που πολύ με προβλημάτισε.
Κάποτε ο Χότζας αποφάσισε να ανοίξει ένα χάνι και δανείστηκε από ένα τραπεζίτη τον Αλφάμ Ναμπιγκ. Οι δουλειές δεν πήγαιναν καλά και ο Χότζας δεν μπορούσε να πληρώσει τη δόση του δανείου που θα πληρωνόταν την επομένη.
Το βράδυ ο Χότζας στριφογύριζε στο κρεββάτι του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον ρωτάει λοιπόν η γυναίκα του τι έχει και ο Χότζας της εξομολογείται ότι αύριο πρέπει να πληρώσει τον Αλφάμ Ναμπιγκ και δεν μπορεί.
Και για αυτό βαρυγκωμάς Χότζα μου, του λέει η γυναίκα του. Ανοίγει το παράθυρο και φωνάζει στον Αλφάμ που έμενε απέναντι «Αλφάμ ο Χότζας δεν θα σε πληρώσει αύριο». Μετά λέει στο Χότζα, κοιμήσου τώρα, το πρόβλημα είναι του Αλφάμ…
Τώρα ο Αλφάμ δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Όταν εξηγεί στη γυναίκα το πρόβλημα του αυτή του λέει: μην ανησυχείς ανοίγει το παράθυρο και φωνάζει στους επενδυτές της τράπεζας: Μέτοχοι θα κάνουμε Αύξηση Κεφαλαίου. Μετά λέει στον Αλφάμ, κοιμήσου ήσυχος άλλων είναι τώρα το πρόβλημα…
Μήπως τελικά ο συγχωριανός μου ξέρει χρηματοοικονομικά ;
Ο φίλος σου ο Σωτήρης Α.
(Που σωτηρία όμως δεν βλέπει)…
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 22, 2021, 14:32
https://www.youtube.com/watch?v=JNuGPxm_WaQ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 25, 2021, 20:22
https://banks.com.gr/proto-coffee-business-forum-einai-gegonos/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 25, 2021, 20:39
https://www.agronews.gr/food-insider/191762/se-pliri-exelixi-oi-suzitiseis-sti-nikas-gia-epanagora-tou-ergostasiou-ston-agio-stefano/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 25, 2021, 20:44
και κατι για την τραπεζα στα πρότυπα των μεγάλων συστημικών τραπεζών και η Παγκρήτια Τράπεζα. Εκτός από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που προετοιμάζει η Τράπεζα ετοιμάζεται  να ξεφορτωθεί και όλα τα «κόκκινα» δάνεια από το χαρτοφυλάκιο της . Αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, θα μπορέσει να δώσει δάνεια ύψους 500 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ   διαχείριση κόκκινων δανείων της  Τράπεζας ειναι η Quant
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Μαΐου 26, 2021, 00:34
Παράθεση
Παγκρήτια Τράπεζα:
Η αξιολόγηση με Caa3 των καταθετικών αποθεμάτων της Παγκρήτιας Τράπεζας συνάδει με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της (Caa3).
Η αξιολόγηση επίσης λαμβάνει υπόψη το target group της τράπεζας, που εστιάζει στις χρηματοδοτικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), κυρίως στο νησί της Κρήτης.
Η τράπεζα παρουσιάζει υψηλό επίπεδο NPEs, κάτι που οφείλεται στην επίδραση της πανδημίας στον τουριστικό κλάδο.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 26, 2021, 14:12
H τράπεζα έχει μεγάλη έκθεση σε τουρισμό και στις εξαγωγές κυρίως σε Κρήτη και Ρόδο και για αυτό τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά του 2020 πιστεύω θα είναι κοντά στα 1,3 με 1,5 εκατομμύρια κέρδη τα δάνεια έχουν μπει σε μια βάση
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 26, 2021, 19:49
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/provocateur/989834_tragoydi-toy-raper-mithridati-enantion-kmitsotaki-ehoyme-enan
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 26, 2021, 22:02
Λουκέτο στο “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Στην απόφαση να σταματήσει το ενημερωτικό πρόγραμμα του ραδιοσταθμού «Θέμα 104,6» –συνδεδεμένου με την εβδομαδιαία εφημερίδα «Πρώτο Θέμα»– προχώρησε η ιδιοκτησία του σταθμού
@@ https://www.newsbomb.gr/ygeia/story/1198153/asklipieio-voylas-se-anavrasmo-oi-ergazomenoi-gia-to-mellon-toy-nosokomeioy
ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΕΚΤΑΣΗ- ΟΙΚΟΠΕΔΟ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΓΙΑΤΙ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 27, 2021, 13:10
Διαψεύδει η Attica Bank δημοσιεύματα για απορρόφηση από άλλη τράπεζα
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2080705/diapseydei-h-attica-bank-dhmosieymata-gia-aporrofh.html
ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΝΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ  ΙΣΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΚΑΝΕ ΠΙΣΩ  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 27, 2021, 13:39
https://www.liberal.gr/economy/ethniki-trapeza-diapseudei-tis-fimes-gia-aporrofisi-tis-attica-bank/380340
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 27, 2021, 13:51
https://www.nextdeal.gr/asfalistiki-agora/oikonomika-apotelesmata/121096/simantiki-ayxisi-kerdon-kategrapse-o-omilos-unipol
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 27, 2021, 13:53
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΤΟ  ΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΒΑΖΩ ΕΔΩ
 Attica Bank: Για όσους δεν το κατάλαβαν η υποχρεωτική ΑΜΚ, υπέρ Δημοσίου, της Attica Bank δεν βελτιώνει τους κεφαλαιακούς της δείκτες, παρά μόνο την ποιότητα των κεφαλαίων. Και αυτό διότι γίνεται για να συμψηφιστεί αναβαλλόμενη οριστική και εκκαθαρισμένη φορολογική απαίτηση της τράπεζας έναντι του Δημοσίου. Attica Bank II: Επομένως, το σενάριο να πάρει οποιαδήποτε τράπεζα την Attica, μετά την υποχρεωτική ΑΜΚ για συμψηφισμό DTC, φαίνεται, με όρους αγοράς, αδύνατο. Και αυτό διότι ναι μεν ο ισολογισμός θα έχει καθαρίσει, αλλά τα λειτουργικά έσοδα μετά βίας καλύπτουν τις δαπάνες. Και τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να μειωθούν περαιτέρω λόγω από-αναγνώρισης δανείων.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 29, 2021, 09:54
https://www.pronews.gr/travel/taxidia/990234_meta-tis-fiestes-irthe-klama-oi-eyropaioi-lene-ohi-stin-ellada-toy-kmitsotaki
ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΝΟ ΦΡΟΥΦΟΥ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ  ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ    ΕΔΩ ΤΑ ΜΜΕ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΩΣ ΓΙΑΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ   ΕΧΕΙ  ΣΧΕΣΗ   ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  ΚΑΤΑ ΠΟΣΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΑ ΝΕΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ Η ΟΧΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΛΕΩ ΝΑ ΚΑΤΣΩ ΣΤΑ ΑΥΓΑ ΜΟΥ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Μαΐου 31, 2021, 14:13
ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΩΣΑ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΚΜΟΛ ΜΕ ΚΑΛΑ ΚΕΡΔΗ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 01, 2021, 14:38
https://maleviziotis.gr/2021/06/01/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-moodys/
"Προβληματισμό" προκαλεί η έκθεση της Moody's για την Παγκρήτια Τράπεζα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 01, 2021, 17:38
https://www.pancreta.gr/localnews.php?p=25835


https://www.neakriti.gr/article/kriti/irakleio/1617774/tourismos-anoihto-to-25-ton-xenodoheion-sto-irakleio-500-ptiseis-tsarter-ehoun-prosgeiothei/
Ο μεγάλος γρίφος και για τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Ρόδου, Μιχάλη Μαρκόπουλο, είναι τι ακριβώς θα γίνει με τις κύριες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό αλλά και για το νησί των Ιπποτών, εκτιμώντας ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα έχει ξεδιαλύνει η θολή εικόνα που επικρατεί τώρα. Στη Ρόδο μέχρι σήμερα, αναφέρει, έχουν ανοίξει 25 ξενοδοχεία από τα 650 και δεν είναι απόλυτο ότι θα ανοίξουν όλα φέτος, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με τη σειρά του ο κ. Μαρκόπουλος εστιάζει στη “σηματοδότηση” που θα έχει η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό επιδημιολογικό χάρτη.
Σε κάθε περίπτωση η ελπίδα για την Κρήτη είναι ότι ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, αλλά και ο Σεπτέμβριος θα είναι καλοί μήνες για την τουριστική βιομηχανία του νησιού, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο έτερος αντιπρόεδρος του ΞΕΕ και κρητικός επιχειρηματίας Γιάννης Οικονόμου, παρά το γεγονός ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία υφίσταται το μαρτύριο της σταγόνας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου.

Το μεγάλο ωστόσο στοίχημα για τον Μιχάλη Βαμιεδάκη, επιχειρηματία – ιδρυτή της ξενοδοχειακής επιχείρησης «Vita Hotels» και του ταξιδιωτικού πρακτορείου Deltanet Travel» και πρώην εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο Τουρισμού της περιφέρειας Κρήτης, δεν είναι πως “θα ανοίξει και θα τρέξει” ο ελληνικός τουρισμός, αλλά πως θα κλείσει η εφετινή τουριστική σεζόν, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 02, 2021, 15:55
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%a0%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%cf%8c%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%86%ce%b1%ce%b9%ce%bd/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 02, 2021, 19:14
Η οικογένεια Μαρινάκη εισέρχεται δυναμικά στις ταχυμεταφορές με μια μεγάλη εξαγορά
https://banks.com.gr/oikogeneia-marinaki-eiserchetai-dynamika-stis-tachymetafores-mia-megali-eksagora/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 02, 2021, 20:11
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%a4%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%ce%be%ce%ad%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%b5-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%cf%85%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84/
Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο της Τεχεράνης (Δείτε live)
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 02, 2021, 23:20
https://www.pronews.gr/ygeia/991649_ektakto-nea-spania-thanatifora-metallaxi-toy-covid-19-entopistike-stin-kriti-tha-parei
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 03, 2021, 14:51
https://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/991705_dnt-zita-xana-perikopes-misthon-kai-syntaxeon
Σύμφωνα με τον Independent, στην επικαιροποιημένη πράσινη λίστα της Βρετανίας αναμένεται «πιθανώς» να ενταχθούν η Κεφαλονιά, η Κως, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ζάκυνθος, δεν αποκλείεται κάτι ανάλογο και για Κέρκυρα, Λέσβο, Ρόδο, ενώ θεωρείται απίθανο να ισχύσει το ίδιο και για την Κρήτη.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 03, 2021, 16:29
https://tvxs.gr/news/keimena/resital-sto-twitter-me-tis-syskeyes-poy-katharizoyn-ton-aera-stin-plateia-omonoias-tha-
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 05, 2021, 09:49
Η ΕΕ δεν αφήνει την Ελλάδα να χρησιμοποιήσει «ηχητικό κανόνι» για τους παράνομους μετανάστες (βίντεο
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/provocateur/992187_i-ee-den-afinei-tin-ellada-na-hrisimopoiisei-ihitiko-kanoni-gia
ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΟΥ ΗΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΠ@ΡΝΤΕΛ@  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΠΛΑΤΗ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΛΙΓΟ ΨΑΞΙΜΟ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΕΤΑ ΤΑ ΒΡΗΣΚΕΙ ΤΟΥΡΚΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΕ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΣΟΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ
https://www.youtube.com/watch?v=mkDZFwiVTA4
ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ?
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 05, 2021, 15:57
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ: Παράταση μερικών εβδομάδων έχει δοθεί για τη σύνταξη Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος υλοποίησης αύξησης κεφαλαίου υπέρ Δημοσίου, όταν ενεργοποιείται ο νόμος Χαρδούβελη, όπως συνέβη με την περίπτωση της Attica Bank.

H Κομισιόν ζητά επίμονα να επιλυθεί το παραπάνω θέμα, καθώς ο νόμος Χαρδούβελη ψηφίστηκε το 2013 και οκτώ χρόνια μετά, το πλαίσιο παραμένει ατελές.

Κατά την προηγούμενη αξιολόγηση, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου έως το τέλος Μαΐου. Το έργο ανέλαβε ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, αλλά σύμφωνα με τις πάντα... sic διαρροές, το σύνθετο αντικείμενο και οι πολλαπλές παράμετροι που πρέπει να συνυπολογιστούν, οδήγησαν σε μικρή μετάθεση.

Η πικρή αλήθεια είναι ότι το υπουργείο αναγκάστηκε να προσφύγει σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι είχαν βοηθήσει στη σύνταξη του νόμου Χαρδούβελη.
https://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/2081971/forthnetspaei-sta-dyo-mpainei-sthn-kinhthpoioi-eto.html
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 05, 2021, 18:17
Στον «αέρα» τουρισμός και θέσεις εργασίας- Κυνική η Κυβέρνηση: «Κανένας αιφνιδιασμός από Βρετανία - Συντηρητική απόφαση»
https://www.pronews.gr/travel/992394_ston-aera-o-toyrismos-kai-oi-theseis-ergasias-kyvernisi-den-aifnidiastikame-apo-tin
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 05, 2021, 21:57
προσοχη δειτε το κατι δεν παει καλα εκτοσ και εαν μασ περνανε για πολυ μακκακεσ
https://www.youtube.com/watch?v=xFZl6U4DKq8
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 06, 2021, 09:38
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2081969/toyrismos-poioi-proorismoi-sthn-ellada-tha-kanoyn.html
Κρήτη
Δύο όψεις εμφανίζει η Κρήτη, με το Ηράκλειο να συγκεντρώνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα Χανιά. Η πληρότητα των ξενοδοχείων που έχουν επαναλειτουργήσει στα Χανιά κινείται στο 20%, καθώς οι Σκανδιναβικές χώρες και η Βρετανία βρίσκονται για την ώρα εκτός παιχνιδιού, με τους επιχειρηματίες να μην υπολογίζουν τουριστικά τον Ιούνιο και να ποντάρουν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που θα αναθερμάνουν την αγορά.

Στον αντίποδα, το 25% των ξενοδοχείων λειτουργεί στο Ηράκλειο, σημειώνοντας πληρότητες γύρω στο 30%-40%, με τη ζήτηση να εντείνεται, ωστόσο, μέρα με τη μέρα. Μετά τις 10 Ιουλίου εκτιμάται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα για την ανατολική Κρήτη, με την πληρότητα για το τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου να κυμαίνεται στο 50% και τους ξενοδόχους να προβλέπουν ότι τα καταλύματά τους θα γεμίσουν με κρατήσεις του τελευταίου… δευτερολέπτου.
@@ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 20% ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΡΟΝ ΧΩΡΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 06, 2021, 20:52
Σοκ στη Βρετανία: Έχει εμβολιάσει 40 εκατ. πολίτες και ετοιμάζει παράταση της καραντίνας λόγω της μετάλλαξης «Δέλτα»!
https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/992647_ypoyrgos-ygeias-vretanias-i-parallagi-delta-toy-koronoioy-einai-kata
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 07, 2021, 08:34
Καλημέρα βλέποντας τηλεόραση διαβάζοντας διάφορα site καταλαμβάνω πως κάτι δεν πάει καλά αυτοκτονίεσ ,σηκώνουν όπλο με το παραμικρό , απειλές προς όλα τα επίπεδα εάν δεν κάνεισ κάτι θα σε  φυλακισουμε  , διάφορες μορφές εγκλήματικοτητασ αλλά όταν μιλάνε κάποιοι σε πρωινές εκπομπές κάτι δεν μου αρέσει και σε όλα αυτά οι τσιγγάνοι ,οι  άνθρωποι που ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς διαβατήρια  για να μην το πω αλλιωσ είναι σε όλα εκτός πλην των επιδομάτων πχ δείτε στους δρόμους όταν είναι η ημερομηνία των επιδομάτων εξαφανίζονται σχεδόν ολοι
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 07, 2021, 15:27
Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τρίτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου
https://www.ekriti.gr/kriti-irakleio/irakleio-synedriazei-tin-triti-i-oikonomiki-epitropi-toy-dimoy
@@@
https://www.youtube.com/watch?v=RbAMenpcPQM
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 07, 2021, 19:44
https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/43930_intrakat-psahnei-kefalaia-300-ekat-gia-ta-prota-erga-stis-ape
Intrakat: Ψάχνει κεφάλαια 300 εκατ. για τα πρώτα έργα στις ΑΠΕ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 08, 2021, 14:52
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΩΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΑΛΦΑ  ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΥΗΜΕΝΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΧΡΗΣΜΟΣ ΔΩΘΗΚΕ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 08, 2021, 16:41
  το συνταγμα δεν ειναι πανακι κανενοσ και κυριωσ για την αλλιωσει  κατι γραφει στο τελοσ του εγραφου
σε λιγο οι φαρμακοποιοι θα κλαινε διοτι οταν καποιοσ επερνε σελφ τεστ καποιοι αγοραζαν και αλλα προιοντα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 08, 2021, 17:36
https://banks.com.gr/10-000-ilektronikous-ypologistes-eksoplizontai-aade-ypoik-kai-ngps/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 09, 2021, 22:49
https://salamina-press.blogspot.com/2021/06/blog-post_85.html?m=1
,,Εγώ θα έλεγα είναι απλά οι τύποι  σε νιβαρνα  συν ότι  η βλακεία δεν παει στα βουνά αλλά στα υπουργεία σας
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 10, 2021, 15:24
ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΑΝΑ ΑΓΟΡΑ ΛΟΥΛΗ ,ΕΛΙΝ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΞΑΝΑΠΕΡΝΩ ΠΙΣΩ ΟΤΙ ΕΔΩΣΑ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 10, 2021, 20:22
Για γεκε εάν και τα περισσότερα κομμάτια τα έδωσα σε ποιο υψηλές τιμές έχω άλλεσ λίγεσ που βγάζω σε κάθε μία 2,2
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 11, 2021, 10:06
https://www.google.com/amp/s/www.neakriti.gr/article/oikonomia/oikonomia-ellada/1619075/tourismos-i-kriti-stin-korufi-ton-protimiseon/AMP/
@@η τράπεζα εξαρτάται  σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό της Κρήτης έπειτα της Ρόδου και από τισ εξαγωγές της Κρήτης που συνεχώς περνει μεγαλύτερα κομμάτια αναμένουμε τις αποφάσεις των μεγαλομέτοχων
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 11, 2021, 19:32
Διαβάζοντας διάφορα έπεσα πάνω στην ΓΕΔ μου είχε δώσει ένα καλό κέρδος σύμφωνα με το ποσό που είχα βάλει είδα και την γνωστή κλάψα για την ΓΕΚΕ  δηλαδή μυαλό δεν έχεις να σκεφτεί λίγο ? Επειδη έχω έδωσα τα μισά πάνω από την Δ.Π. και τα άλλα στην ΔΠ δεν μπαίνεις σε μια μετοχή οταν έχει απόδοση 100% και πάντα φταίει κάποιος άλλος ποτέ εμεισ εγώ διαβάζω τα πάντα και μετά ανάλογα τοποθετούμε η όχι ύστερα από έρευνα πχ ο μικρόμετοχοσ έχει δώσει τρελλές απόδοσης  αλλά πλέον δεν μου άρεσει η κλάψα αλλά κυρίως η βλακεία κάποιον που δεν καταλαμβάινουν  τη διαβάζουν κανένας  δεν είναι άγιος στα διάφορα site  αυτό όσο ποιο γρήγορα το καταλάβουμε τόσα ποιο πολλά θα βγάλουμε η θα διασώσουμε ποιο εύκολα το κεφάλαιο
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 13, 2021, 10:28
ΘΑ ΜΑΣ ΜΠΙΠ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΜΑΣ  ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΜΜΕ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΒΟΛΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ
Σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής παρενόχλησε και προκάλεσε ζημιές σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη Λέσβο
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/994272_skafos-tis-toyrkikis-aktofylakis-parenohlise-skafos-toy
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 13, 2021, 20:10
ΕΠΕΙΔΕΙ ΤΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΜΜΕ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΕΝΟΥΝ ΕΑΝ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ -ΑΜΕΡΙΚΗΣ ?ΛΕΣ ΚΑΙ  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΛΙΦΑΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ   ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΠΩΣ ΤΑ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΠΕΙΡΕ Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΟΥΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΡΗ 2 ΠΑΚΕΤΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΙ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΔΗΛΑΔΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΕΧΕΙ ΤΟΥΜΠΑΝΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΡΥΦΟ ΚΑΜΑΡΙ ΑΛΛΙΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΣΤΟ Δ.Ν,Τ . Η ΧΡΕΩΚΟΠΟΙΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΜΟΥΝ 6 ΜΗΝΕΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΕΠΙΣΗΣ ΕΑΝ ΘΕΛΑΝΕ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΥΝ ΚΑΤΩ ΠΟΥ ΜΑΛΩΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΟΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΚΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
@@ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ
ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ  ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΟΥΤ@Ν@,,,ΙΑ ΗΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΠΧ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΕΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΟΒΕ ΤΟ ΒΗΧΑ ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΙ Η ΙΣΠΑΝΟΙ ? Η ΙΤΑΛΟΙ? Η ΓΕΡΜΑΝΟΙ ?ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΚΕΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%95%ce%9a%ce%a4%ce%91%ce%9a%ce%a4%ce%9f-%ce%a4%ce%91-%ce%a3%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91-%ce%9c%ce%a0%ce%97%ce%9a%ce%91%ce%9d-%ce%a3%ce%a4%ce%9f-%ce%a0%ce%91%ce%99%ce%a7%ce%9d%ce%99%ce%94%ce%99/
@@ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ Η ΒΥΘΙΣΕΙ ΣΚΑΦΟΥΣ  ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ
ΤΗ ΣΥΜΕΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 1 ΓΡΑΜΜΗΣ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 13, 2021, 23:37
https://www.anatolh.com/2021/06/12/o-agios-nikolaos-kai-o-esoterikos-tourismos/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 13, 2021, 23:39
https://www.google.com/amp/s/www.neakriti.gr/article/kriti/1618805/argopethainei-to-kritiko-gaidouraki/AMP/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 13, 2021, 23:41
https://www.insider.gr/toyrismos/176474/simadia-beltiosis-gia-ton-elliniko-toyrismo-oi-hores-trofodotes-kai-oi-ellinikoi?amp
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 15, 2021, 08:50
Καλημέρα ακόμα δεν παραδέχονται τα λαθοι τουσ λόγο αλλαζονιασ ?λογο βλακείασ? Οι άνθρωποι είναι  επικίνδυνοι και εννοείται τα λαθοι τουσ τα ρίχνουν σε εμασ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 15, 2021, 21:04
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2083639/synagermos-sta-jumbo-apo-ta-ayxhmena-kosth-politik.html
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 15, 2021, 21:36
https://www.ekriti.gr/ellada/apergia-tetraori-stasi-ergasias-ton-dimosiografon-se-oli-ti-hora
Το κακό είναι πως οι περισσότεροι δημοσιογράφοι το μάθανε σήμερα αυτό γίνεται πρώτη φορά  συνήθως
το γνωρίζουν 2 με 3 μερεσ ποιο νωρίς φαίνεταιι και εκεί υπάρχει κάποια διάσπαση άραγε πάμε για εκλογές ? Το θέμα είναι πότε πριν το 21 η μετά? Δεν τραβάει άλλο ποσά να κρύψεις κάτω από ένα χαλάκι και αυτό δεν είναι χαλάκι αλλά ολόκληρη χαλαρά
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 16, 2021, 07:10
Καλημέρα  έχουν μαζευτεί πολλά

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/politiki-prostasia/994934_adianoiti-kai-adiafanis-promitheia-17-diseu-gia
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 16, 2021, 07:16
Το κακό δεν είναι να κάνεις λαθοσ άνθρωποι ήμαστε παρόλο που όταν κυνδινευουν ανθρώπινες ζωές είναι κακό αλλά το χειρότερο είναι οι βλακεία αυτών να μην το παραδέχονται η να το μεταφέρουν αλλού  αυτό χαρακτηρίζει τρελλούς, ανίκανους και άτομα που όταν θέλουν να ανέβουν δεν υπολογίζουν τίποτα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 16, 2021, 11:09
Τα πάρτι απαγορεύονται η όπωσ τα λένε κορονοπαρτι  ΟΙ κορονοδιαδηλωσεισ δεν απαγορεύονται? Δηλαδή ο ιοσ διακρίνει αριστερούς που έχουν ανοσία από τους άλλους διότι οι διαδηλώσεις ποτέ δεν απαγορεύτηκαν και τον Σεπτέμβρη θα μας λένε πάλι τα ίδια
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 17, 2021, 18:00
https://www.liberal.gr/economy/posa-nea-daneia-tha-chorigisei-i-etep-stin-ellada/385282
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 17, 2021, 22:12
https://www.youtube.com/watch?v=ScscJ8oqjEM
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 18, 2021, 17:36
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2084227/elastron-periorismenes-oi-ylikes-zhmies-apo-thn-py.html
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 18, 2021, 19:09
ΤΗ ΚΟΙΝΟ ΕΧΕΙ Ο ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΑΣ ? Η ΜΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΚΟΙΝΟ ΕΧΕΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΗΣ? ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΑΡΑΞΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ ΕΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΕΝΑ 4ΗΜΕΡΟ  ΑΡΓΙΩΝ ΑΝΕΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΤΟΣ Π.Χ.ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 18, 2021, 21:13
https://ypodomes.com/stis-1-2-ioylioy-to-itc-2021-to-4o-synedrio-ypodomon-metaforon/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 21, 2021, 19:08
Ισραήλ: Ο εφιάλτης επιστρέφει - Η ινδική μετάλλαξη του Covid-19 «εξουδετερώνει» τα εμβόλια - Μάσκες & lockdown
21/06/2021 - 18:14  |  Τελευταία ενημέρωση: 21/06/2021 - 18:24
ΥΓΕΙΑ
 https://www.pronews.gr/ygeia/996282_israil-o-efialtis-epistrefei-i-indiki-metallaxi-toy-covid-19-exoydeteronei-ta-emvolia
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 22, 2021, 12:53
μεγαλη προσοχη
https://www.euro2day.gr/news/highlights/article/2084508/anakalese-partida-me-moystokoyloyra-o-efet.html
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 22, 2021, 22:07
 www.youtube.com/watch?v=aTS3COs084A
@@
https://www.youtube.com/watch?v=HaLVtoKKUNg
@@
https://www.youtube.com/watch?v=CQ4jwIC8DIA
@@
https://www.youtube.com/watch?v=EK3zVJbuVhY
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 23, 2021, 13:53
https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/44753_mia-biomihania-sto-katofli-toy-ha-etoimi-gia-eisagogi-i-eyrohartiki
Μια βιομηχανία στο κατώφλι του ΧΑ: Έτοιμη για εισαγωγή η Ευρωχαρτική
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 23, 2021, 14:42
https://www.youtube.com/watch?v=Mu7ZTbtZ56w
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 23, 2021, 22:02
https://www.cna.gr/tourism/xekinise-ptiseis-i-aeroporiki-toy-omiloy-karatzi/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 23, 2021, 22:04
Ε ,ΤΗ?ΜΠΑΜΠΗ?

https://www.interflag.gr/el/simaies-amerikis/687-world-flags-interflag-apeiranthitis.html
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 23, 2021, 22:20
 https://money-tourism.gr/kriti-pliroforiaka-systimata-eikonikis-empeirias-aerodromio-siteias/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουνίου 25, 2021, 16:59
https://www.mikrometoxos.gr/i-rosia-epivallei-extra-dasmo-15-stis-exagoges/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 01, 2021, 11:47
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΜΠΑΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ  ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΕΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑ
 https://www.pancretabank.gr/assets/PancretabankAnnualReport_31122020_%CE%9D.pdf
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 04, 2021, 11:09
Kαλημερα η όλοι κατάσταση μου θυμίζει ένα εκρηκτικό μείγμα που περιμένει μια σπίθα το κακό είναι εωσ στιγμής μιλάει η μία μεριά φαντάστητε να μιλήσει και η άλλη πλευρά εγώ τισ τελευταίες μέρες έχω ρευστοποίηση κάποιες κερδοφόρες θέσησ  δηλαδή ένα ποσοστό εμένα με φοβίζει πολύ όχι ο κουτοσ ανθρώποσ αλλά ο τρελός ,,,εγώ κάνω τα μπανάκια μου γιατι μετά τισ 15 ποιος ξέρει τη θα γίνει ,,, ευτυχώς η δυστυχώς ο όμιλος Βιοχάλκο για μένα είναι ο σημαντιρασ του Χ,Α, @@η Κρήτη στον τουρισμό πήγαινε μια χαρά και ύστερα από τισ δηλώσεις καταποντίστηκε ευτυχώς ξαναβρήκε τον δρόμο της αλλά κανείς μέχρι πότε η εάν ξαναγίνουν περιεργεσ δηλώσεις @#καλα μπάνια σε όλους εγώ τα κάνω εντοσ Αττικής λόγο οικογένειακων υποχρεώσεων
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Ιουλίου 05, 2021, 13:46
Παράθεση
Στην αντεπίθεση η Παγκρήτια
- Κόσμος και κοσμάκης μπαινοβγαίνει το τελευταίο διάστημα στα γραφεία που διατηρούν στο κέντρο της Αθήνας οι ισχυροί άνδρες της Παγκρήτιας Τράπεζας Αντώνης Βαρθολομαίος (CEO) και Δημήτρης Δημόπουλος (πρόεδρος). Έψαξα και έμαθα ότι ο λόγος της σχετικής κινητικότητας έχει να κάνει με την απόφαση των μετόχων της Παγκρήτιας να κάνουν πιο εμπορική την τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προσεγγίσει πολλά στελέχη τόσο από την Πειραιώς (εκμεταλλεύονται την εθελουσία), όσο και από την Εθνική, τα οποία γνωρίζει πολύ καλά ο Δημόπουλος.
- Εκτός από τα νέα στελέχη κατά το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να προχωρήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί το δίκτυο αλλά και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της τράπεζας. Μέσα σε όλα αυτά κάπου πήρε το αυτί μου, ότι σε λίγο μπορεί να έχουμε καλά νέα σε σχέση με την απορρόφηση της Τράπεζας Χανίων από την Παγκρήτια. Άλλωστε εδώ που τα λέμε, όπως τα έχουν κάνει οι Χανιώτες αποτελεί μονόδρομο η συγκεκριμένη εξέλιξη.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 06, 2021, 18:17
Ο τουρισμός στην Κρήτη και ίδιος σε Ρέθυμνο, Ηρακλείο κάποιους ενοχλεί δεν έχουμε τα ίδια στην ιδιαίτερη πατρίδα τους ας ποιουν ξυδακι η τράπεζα έχει μεγάλη έκθεση στον τουρισμό σε λίγο παίζει να βρουν στην Κρήτη καρχαρίες να περπατούν στην στεριά  άλλη λένε πτηνά  :o γενικά εγώ φοβάμαι τους κουτούς και τισ μαργιονετεσ και εάν ένας τα έχει και τα δύο βάζω την ουρά στα σκέλια και μαζεύω τα κουβαδάκια μου και πάω σε άλλη παραλία
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 10, 2021, 13:13
Καλημέρα 
https://www.google.com/amp/m.naftemporiki.gr/amp/story/1747391/pagkritia-trapeza-sto-pleuro-tis-protathlitrias-stibou-eirinis-basileiou-pou-anaxorei-gia-tin-olumpiada-tou-tokio
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 13, 2021, 21:09
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
https://www.pancretabank.gr/assets/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3-GR.pdf
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Ιουλίου 15, 2021, 11:01
Παράθεση
Η Παγκρήτια Τράπεζα  ανεβαίνει κατηγορία

# Εκεί κάτω στο Ηράκλειο της Κρήτης, γίνονται σπουδαία πράγματα…
# Αύξηση κεφαλαίου αλλά και τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ετοιμάζει σιωπηλά, συστηματικά και με πρόγραμμα η Παγκρήτια Τράπεζα.
# Η πρώην συνεταιριστική μετατρέπεται σιγά-σιγά σε κανονική τράπεζα, με προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, διαδικασίες και προσωπικό.
# Έχει ήδη μεταφέρει στην QQuant ένα πακέτο 650 εκατ. € κόκκινων δανείων και ετοιμάζει μια εξίσου μεγάλη τιτλοποίηση που θα αλλάξει τα δεδομένα της στον ισολογισμό.
# Αμέσως μετά η διοίκηση Δημόπουλου-Βαρθολομαίου ετοιμάζει μια σημαντική αύξηση κεφαλαίου που θα αναβαθμίσει την Παγκρήτια στην πρώτη κατηγορία του τραπεζικού πρωταθλήματος.
# Για να διεκδικήσει το μερίδιό της στο αναπτυξιακό αφήγημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας την επόμενη τριετία…
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 15, 2021, 11:09
Καλημέρα εννοείται φίλε  κάνουν πολύ καλή δουλειά και σιωπηλα  στην συνέλευση θα ακουστούν πολλά  νέα το κακό είναι πως δεν μπορούν να γίνουν πηγαδάκια για θα είναι από ίντερνετ συνήθως στα πηγαδάκια άκουσ τα ποιο καλά η κακά νέα που σε ενδιαφέρουν άμεσα
@@καλη δουλειά γίνεται και στην τράπεζα Ιωαννίνων η αλήθεια είναι δεν ξέρω  σε τη βαθμό ισχύει γιατί δεν τα ξέρω από μέσα αλλά από δορυφόρουσ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 15, 2021, 13:59
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%95%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%8c%cf%80%ce%bb%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%cf%8e/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 15, 2021, 14:20
Το βάρος της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να ρίξει το προσεχές διάστημα η Παγκρήτια Τράπεζα, με έμφαση σε αυτές που δραστηριοποιούνται και στηρίζουν την τοπική οικονομία. Την ίδια στιγμή νέα καταστήματα βρίσκονται στο πλάνο της τράπεζας, ενώ στήριξη των projects για την πράσινη ενέργειας, δεν λείπουν από τον στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας. Όσοι παρατηρούν τις επιδόσεις της τράπεζας το τελευταίο διάστημα, έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι από την αποτελεσματικότητα της διοίκησης Βαρθολομαίου.
https://www.thepresident.gr/2021/07/15/oi-ektimiseis-gia-tin-oikonomia-i-symparastasi-sti-domna-kai-oi-protovoylies-tis-pagkritias-trapezas/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Ιουλίου 15, 2021, 14:22
Αίαντα ξέρεις την ιστορία με το Άρτεμις ... άμα δεν την ξέρεις και την μάθεις θα στεναχωρηθείς πολύ ... αλλά ... οι προδότες υπάρχουν εδώ και 200 χρόνια .. από την απελευθέρωση του έθνους. Δεν επιτρέπεται να πω άλλα ...
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 15, 2021, 15:53
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΞΕΡΩ ,ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ  ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 15, 2021, 15:55
ΠΑΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ
 
ΑΜΚ και τιτλοποιηση κοκκινων δανείων ετοιμαζει η παγκρητια τραπεζα χωρισ να φαινεται ,η τραπεζα γινεται μια ολοκληρωμενη τράπεζα, με προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια, ομολογα, και νεο προσωπικό ,νεα καταστηματα ,ηδη η QQuant εχει παρει πακετο 650 εκατ. € κοκκινων δανείων και ετοιμάζει και αλλο που θα αλλαξει τελειωσ τον ισολογισμό τησ τραπεζασ προσ το θετικοτερο αλλα και την ιδια ,επιπλεον η τραπεζα θα ριξει το βαροσ τησ στισ μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην τοπικη οικονομια που το κανει ηδη ,ετοιμαζεται για νεα καταστηματα στοχευμενα και θα στηριξει το projects για την πράσινη ενέργειας η τραπεζα αλλα και διοίκησης του κυριου Βαρθολομαίου. στην θεση τραπεζα βαλντε τον μεγαλομετοχο εχουν αφησει με το στομα ανοιχτο πολλα ατομα η δουλεια γινεται κρυφα χωρισ φαμφαρεσ στην γενικη συνελευση στισ 22του μηνα δυστυχωσ δεν θα γινουν τα λεγομενα πηγαδακια που μαθαινεισ πολλα πριν καποιο καιρο η τραπεζα επενδυσε στο ανθρωπινο προσωπικο που πλεον απο τα αποτελεσματα φαινεται οτι αποδιδει και ηταν σωστη κινησει και ο στοχοσ ειναι η εισοδοσ τησ τραπεζασ στο Χ.Α. ητε αμεσα με οχημα, εξαγορα ητε εμμεσα
 
https://www.pancretabank.gr...
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΥ ΕΧΩ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Ιουλίου 15, 2021, 16:10
ΠΑΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ...
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΥ ΕΧΩ
Αίαντα είσαι πολύ ωραίος βρε φίλε!!!!
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 15, 2021, 22:09
ΟΛΠ: Διανέμει μέρισμα €0,40 για τη χρήση του 2020
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2088358/olp-dianemei-merisma-040-gia-th-hrhsh-toy-2020.html
ΜΙΑ ΧΑΡΑ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 15, 2021, 22:10
Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε η Attica Bank μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Τσακιράκη τόσο από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και από τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας.
https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/46047_attica-bank-paraitisi-i-tsakiraki-allages-sto-dioikitiko-symboylio
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 15, 2021, 22:16
Ελλάδα: «Χαμηλές πτήσεις» για τον τουρισμό
https://www.youtube.com/watch?v=l1Pt9EYkXr8&t=2s
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 15, 2021, 22:19

Παγκρήτια Τράπεζα

Αποτελεσματική και συγχρόνως ευέλικτη ήταν η πολιτική που εφάρμοσε η Παγκρήτια Τράπεζα προκειμένου να αντιμετωπίσει την πανδημία. Τα μέτρα αυξημένης προστασίας αποτέλεσαν ομπρέλα για πελάτες και εργαζόμενους της Τράπεζας, ενώ διευκόλυναν σημαντικά την καθημερινότητα των συναλλαγών, επισημαίνεται από την αρμόδια διεύθυνση της τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού προχώρησε σε στοχευμένες προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες για την αποφυγή διασποράς του κορoνοϊού στους χώρους εργασίας, αλλά και στις οικογένειες των εργαζομένων.
@@@
Optima Bank

«Αν μένει ένα δίδαγμα για όλους μας από αυτή την περιπέτεια είναι η πίστη που πρέπει να δείχνουν οι επιχειρήσεις στους ανθρώπους τους και τις δυνατότητές τους», αναφέρει ο Γιάννης Πάρνης, Head of HR της Optima Bank.

Αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας, όπως αναφέρεται από Optima Bank, αυτή αποτέλεσε ένα crush test, που κατέδειξε την επάρκεια των ανθρώπων της στη διαχείριση κρίσεων, αλλά επιβεβαίωσε και την ικανότητά της να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής. Με απόλυτη προσήλωση στις οδηγίες των ειδικών και με τη μεγαλύτερη φροντίδα για την υγεία των εργαζομένων και των πελατών, η Optima Bank, όπως επισημαίνεται, εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ έριξε όλο το βάρος της στην επίσπευση της ψηφιοποίησης των λειτουργιών της τράπεζας, μένοντας πιστή στη διαρκή δέσμευσή της για την παροχή της βέλτιστης τραπεζικής εμπειρίας. Εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία της Optima bank συνολικά, με το 85% του προσωπικού να εργάζεται σε πλήρες καθεστώς τηλεργασίας, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα.

Παράλληλα αξιοποιήθηκε ο χρόνος του πρώτου lockdown για την ολοκλήρωση του καινοτόμου δικτύου καταστημάτων της, πάντα τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας απέναντι στον Covid-19. Έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας η Optima Bank είναι έτοιμη να κερδίσει τον χαμένο χρόνο, επενδύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.

Η επόμενη ημέρα: θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δυναμικό, υβριδικό μοντέλο εργασίας, που θα συνδυάζει τα θετικά των δύο μορφών, απαντώντας στις απαιτήσεις της εποχής.

Η Optima Bank, ως μια σύγχρονη τράπεζα του 21ου αιώνα, που θέλει να δημιουργεί τις εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, αφουγκράζεται τις νέες τάσεις και ανάγκες που δημιουργούνται. Όπως επισημαίνεται, οι αλλαγές που επέφερε η πανδημία στις μορφές εργασίας είναι σίγουρο πως ήρθαν για να μείνουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, καθώς όλες οι έρευνες δείχνουν τη διάθεση των εργαζομένων παγκοσμίως να περνάνε περισσότερο χρόνο στον προσωπικό τους χώρο, λειτουργώντας εξίσου παραγωγικά. Εξισορροπώντας τα οφέλη της φυσικής παρουσίας στον χώρο εργασίας, όπως η κοινωνικοποίηση και η ανθρώπινη επαφή, με τα οφέλη της τηλεργασίας, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δυναμικό, υβριδικό μοντέλο εργασίας, που θα συνδυάζει τα θετικά των δύο μορφών, απαντώντας στις απαιτήσεις της εποχής, εκτιμά η Optima Bank.
@@
https://m.naftemporiki.gr/story/1749919/i-ergasia-stis-trapezes-kata-tin-diarkeia-tis-pandimias-kai-meta
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 15, 2021, 22:31
https://www.youtube.com/watch?v=BFHtirWOMlg
Το πρώτο ελληνικό λέιζερ που καταρρίπτει drones ανά 3 δευτερόλεπτα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 16, 2021, 11:01
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ DEALNEWS  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
- ΔHMHTPHΣ ΔHMOΠOYΛOΣ (ΠPOEΔPOΣ Δ.Σ. ΠAΓKPHTIAΣ TPAΠEZAΣ)

ΣTH “DEAL”
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 16, 2021, 18:12
ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
Τη διανομή μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2020, ύψους 1.200.000 ευρώ ή 0,179 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό) ενέκρινε η Γ.Σ. της Μύλοι Κεπένου, η οποία συνήλθε στις 16 Ιουλίου.
Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το νόμο φόρος 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1701 ευρώ ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 21.07.2021.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 22.07.2021 (record date).
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 27.07.2021, με πληρώτρια τράπεζα την Alpha Bank.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 16, 2021, 18:14
https://www.pronews.gr/koinonia/1002462_sovari-kataggelia-gynaikas-se-nosokomeio-rethymnoy-me-evgalan-thetiki-ston-koronoio
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 17, 2021, 15:42
 https://www.youtube.com/watch?v=4QX74VAGnEo
@@
https://www.youtube.com/watch?v=yKfWVSEke-Q
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 19, 2021, 16:36
 : ;D  σήμερα ήταν μέρα αγορών
https://www.google.com/amp/s/www.ilialive.gr/live/%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE/73468-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%258C%25CF%2582-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B2%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CE%25B4%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582-%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C-%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25AF%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B6%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD-%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AC%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD.amp.html
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 21, 2021, 10:02
Αύριο είναι η μέρα που
 έχει η τράπεζα συνέλευση και λογικα θα ακουστούν πολλά νέα πχ  για το θέμα της Αττικής και η ΕΤΕ βγήκε εκτός έχει τα δικά της θέματα να λύσει και έχει μείνει μόνο η παγκρήτια το θέμα είναι συμφέρει την τράπεζα να πάρει μια διαλυμένη τράπεζα? Συμφέρει την τράπεζα να ενωθεί με την Αττικησ ? Αφήνουν να γίνει σωστοσ έλεγχος?.Ισωσ να σπάσει με καλή και κακή πολλά τα θέματα με Αττικησ και δυστυχώς δεν έχουν βγεί όλα στην φόρα και ούτε εγώ θα το κάνω το θέμα αναμένεται να τελειώσει μέχρι Νοέμβρη  η ΑΜΚ που έχει ακουστεί καλύπτει μόνο τα επιδερμίκα θέματα της πρέπει όμως να καλύπτουν και οι πληγές που δεν είναι λίγεσ
.Θέματα ευτυχώς μικρά που έχει λύση αρκετά από αυτά έχει και η παγκρήτια    η τράπεζα προσπαθεί να πάρει την θέση της αγροτικής .Σήμερα καφεδάκι με θέα το δημοτικό θέατρο Πειραιά από ψηλά για μέσα Ιουλίου αν όχι τέλη έχει πολύ κίνηση
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 22, 2021, 15:43
Τελείωσε η συνέλευση με εκλογή νέων μελών στο ΔΣ και με άρωμα γυναίκας
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 22, 2021, 19:49
Στο κλάδο των logistics έμμεσα μπορούμε να βάλουμε και την Έλτον που αθόρυβα κάνει δουλειά και έχει αναπτυχθεί σε πολλούς κλάδους με προϊόντα και εάν κάνει κάποια εξαγορά σε πχ Τσεχία η Γερμανία η κάπου εκεί κοντά τότε θα αλλάξει προς το καλύτερο η εταιρεία ευνοηται από την ανάπτυξη της Ελλάδος
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 23, 2021, 14:36
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2089524/veltiomena-megethh-kai-anaptyxiaka-shedia-apo-thn.html
Εάν δείτε βιογραφικα θα καταλάβετε πολλά και για το πού βαδίζει η εταιρεία είπαμε πλέον με άρωμα γίνεται
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 23, 2021, 14:38
Τη σχέση έχει η παγκρήτια με γεκ και amazon ? Ισωσ καμιά αλλά Ισωσ και να έχει
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 23, 2021, 19:46
Σήμερα έκανα πωλήσεις φεύγοντας τελείως από Βιοκαρπέτ, Ναυπάκτου ,σιδμα  και μερικές πωλήσεις σε άλλες ενισχύοντας την ρευστότητα στο 25%  στην σιδμα μπήκα λόγο φίλου από το Κάπιταλ που τελικά είχε δίκιο στην προηγούμενη πτώση που είχαμε την εκμεταλλεύτηκα στο έπακρο αγοράζοντασ και πουλώντας μετοχεσ που είχα πάρει τις τελευταίες μέρες πλην την Έλτον πάω για μπάνιο και ρακί
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 23, 2021, 23:43
Ενημέρωτικα
https://www.insider.gr/epiheiriseis/180009/arhes-toy-2022-anadohos-gia-ta-17-sholeia-ton-160-ekat-eyro-sti-thessaloniki?amp
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 24, 2021, 00:35
Mε αφορμή αυτα που διάβασα σε διάφορα site αλλά και σε γνωστό μιτο όλα είναι καλά και ανθηρά για την κλωστοϋφαντουργία εννοείται γράφουν μόνο τα καλά δεν αντιλέγω ότι θα έχουν διψήφιο ποσοστό τζίρου η κερδών η νοικοκυρεμενεσ εταιρείεσ αλλά και η εταιρείεσ ας πούμε με ισολογισμόυσ που είναι λίγο χαλιά η  όταν χρωστάνε σε τράπεζεσ δάνεια μην εξυπηρέτουμενα  η αναδιάρθρωμενα θα πρέπει να της ψάχνουμε καλύτερα γιατί υπάρχει και ανταγωνισμός από όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν που έχουν χαμηλές τιμές ειδικά η Τουρκία που μέσα στην κρίση του κορονοιου οι εταιρείες τισ ισχυροποιηθηκαν  δεν γνωρίζω πολλά για τον κλάδο αλλά με λίγο ψάξιμω  κάτι δεν πάει καλά με τελικό αποτέλεσμα θά ανέβουν και οι ελληνικές αλλά πόσο ? Και τη θα κάνουν στον ανταγωνισμό?  Όλα αυτά ψάχνονται να βρω εταιρείεσ για τοποθέτηση και για να τα λέμε όλα με αυτών των ανταγωνισμών χάθηκαν τόσες ελληνικές εταιρείες
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 24, 2021, 01:05
 Ο GAMLAR γιατί εξαφανίστηκε? Ξέρει κάποιος
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 24, 2021, 10:20
Καλημέρα παρά τον πολεμο που δέχεται η Κρήτη λόγο παραγόντων που κάποιοι ,Ισωσ η πλειοψηφία δεν δέχονται εκβιασμούς τύπου η αλλάζουμε η πεθαίνετε ο τουρισμός πάει καλά βρησκοντασ νέες κανουλεσ κυρίως Πολωνία , Τσεχια αλλά για πόσο ακόμα ? Διότι σε λίγο θα βάλουν στο  κοκκινουλι και τα αγριοκάτσικα  βέβαια  πχ στο Ρέθυμνο οι καταγγελίες πληθενουν χωρίς να βγαίνουν στα ΜΜΕ εωσ στιγμής με νύχια και δόντια κρατάμε ακόμα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Αγιαννης στις Ιουλίου 24, 2021, 11:18
Ο GAMLAR γιατί εξαφανίστηκε? Ξέρει κάποιος

Εγω οχι .Συμπτωματικα η οχι παντως   συνεβει με την πτώση των στασινοχαρτών?
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 24, 2021, 21:19
https://www.youtube.com/watch?v=TDF5aIeHnl4
Anser x Eversor
https://www.youtube.com/watch?v=OR9waYfFWkU
@@
https://www.youtube.com/watch?v=FlXkDpULbNQ
@@
https://www.youtube.com/watch?v=yWNfJy0G69w
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 24, 2021, 21:28
https://www.youtube.com/watch?v=OSaTooPMug4
sofia
@@
 https://www.youtube.com/watch?v=P2LLC2GyOlo
Becky
@@
https://www.youtube.com/watch?v=Ni-nD40TZoo
μεσα και ξαδελφοσ
@@
https://www.youtube.com/watch?v=WCisFFHDVOI
@@
https://www.youtube.com/watch?v=SuxLrcx6MPY
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 25, 2021, 09:44
https://www.tornosnews.gr/mobile/news/agores/52231-toyrismos-megalo-chtyphma-gia-ta-chania-apo-th-norvhgia-erchontai-akyroseis.html
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 25, 2021, 10:39
         ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Οι εργαζόμενοι έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στην «εξαναγκαστική» εθελουσία έξοδο και την απόλυση. Μετά τις μαζικές απολύσεις των  τραπεζοϋπαλλήλων, οι απολύσεις από το τακτικό προσωπικό θα αυξήσουν τα ποσοστά της ανεργίας, το 2021 θα κλείσουν η έχουν κλείσει 96 καταστήματα εάν βάλετε και τα 158 περίπου του 2020 μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που έμειναν άνεργοι όλα πλέον θα γίνονται από απόσταση καποιοσ όμως όπως οι μεγάλες ηλικίες Ισωσ να μην έχουν πρόσβαση σε ψηφιακα μέσα αλλά ακόμα και μικρότερεσ ηλικίεσ άλλοι ίσως δεν τα εμπιστευονται δεν βάζω μέσα τισ τράπεζες που έχουν κλείσει Το μεγάλο κακό είναι οι εργαζόμενοι που απολύονται και το κλείσιμο τραπεζών σε μικρές κοινωνίες πχ Μάνδρα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 25, 2021, 18:24
Τη δουλειά έχει με την παγκρήτια ο μέχρι σήμερα Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης που  αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Τράπεζας και ομίλου συστημικής τραπεζα εθνική
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 29, 2021, 16:54
Από χαμαιλέων --euro2day
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ: Ο πρόεδρος του Lyktos Group και έμπειρος τραπεζίτης είναι γνωστός για την αγάπη του προς την καλή παρέα και το καλό φαγητό. Ένας εκ των πληροφοριοδοτών της στήλης (έχουμε παντού) μας ενημέρωσε ότι την Τρίτη το βράδυ ο πρόεδρος Μιχάλης μετά της συζύγου του Σοφίας Στάικου παρέθεσαν δείπνο στην κατοικία τους στην Πλάκα σε λίγους καλούς φίλους από τον χώρο της πολιτικής και της δημοσιογραφίας.

Δεν θα σας πούμε όλη τη σύνθεση του τραπεζιού αλλά ορισμένους εκ των φιλοξενούμενων, γνωστούς στο ευρύ κοινό. Στην κατοικία Σάλλα βρέθηκαν ο πρώην υπουργός, βουλευτής και ευρωβουλευτής Πέτρος Ευθυμίου, ο επίσης πρώην υπουργός Κώστας Λαλιώτης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Όλγα Κεφαλογιάννη και η δημοσιογράφος της Καθημερινής και του ΣΚΑΪ Ιωάννα Μάνδρου. Ήταν κι άλλοι, αλλά η στήλη επέλεξε να σας ενημερώσει για τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα. Το δείπνο όπως μας μετέφεραν κύλησε ευχάριστα, η συζήτηση είχε από κορωνοϊό μέχρι διακοπές.

Και έντονη δόση πολιτικού σχολιασμού όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο…
@@ Επισησ του αρέσει και το καλό κρασί και είχε το τραπέζι καλό κρασί το κρασί που παράγει η κόρη του επισησ μίλησαν για τραπεζικά θέματα αλλά και για τις παλιές καλές εποχές  υπήρχαν και ποιο ενδιαφέροντα όνοματα
@@ προσεχώς θα παίκτουν  στην μικρή οθόνη ενδιαφέροντα πράγματα μαζί με τα νέα προγράμματα πρώτα ο Θεός να ήμαστε καλά
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Ιουλίου 29, 2021, 23:27
Δυστυχώς πριν λίγο έμαθα για ένα θάνατο μιας κοπέλας που αφήνει πίσω της ένα αγόρακι το τραγικό της υπόθεσης είναι ακόμα ένα ότι μια υγιέστατη κοπέλα με κανένα προβλήμα υγείας  ξαφνικά λυποθυμαει και χάνει τις ζωής της γιατί κάποιοι την ανάγκαζαν να κάνει μια ένεση που εάν δεν το δεχόταν απλά θα έχανε την δουλειά της  όλα αυτά στην Θεσσαλία λυπάμαι ειλικρινά κρίμα να έχει καλό παραδησο
Καλό βράδυ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 01, 2021, 19:38
https://www.google.com/amp/s/www.ethnos.gr/ellada/168398_deddie-diakopi-reymatos-se-kentro-athinas-kai-byrona%3famp
Απλά ψέματα παντού και για όλα τουσ διαψεύουν και αυτοί συνεχίζουν κοινό μιλάμε για επικυνδινουσ ανθρώπους  λένε για  τυχόν τιμωριες στο δημόσιο από Σεπτέμβρη και στισ ένοπλες δυνάμεις έχουν ξεκινήσει πριν καιρό .
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 02, 2021, 11:56
https://www.pronews.gr/ygeia/1006772_i-eleytheria-den-einai-dikaioma-pleon-olon-ton-politon-thvasilakopoylos-emvoliasteite
Σαν να έχουν ξεφύγει επικυνδινα πράμα που όταν καποιοσ απειλή την δημοκρατία ευθέως κάτι γίνεται όταν θέλουν να λένε για Σύνταγμα ασ το ξέρουν όλο και όχι κομμάτια
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 02, 2021, 11:57
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/1006736_oi-polites-ginontai-kai-episimos-enas-arithmos-telos-taytotites
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 03, 2021, 12:49
Oλοι η βλακεία και η χαζομάρα έχει πέσει στην τηλεόραση βέβαια μπορεί να φταίει το γεγονός ότι δεν βλέπω πολύ τηλεόραση το θέμα τα ζώα μην πηραξουν τα παιδιά του δημοτικού ο καθένας πιστεύω να καταλάμβανει
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 03, 2021, 12:54
https://www.google.com/amp/s/www.iefimerida.gr/ellada/ektaktos-nosokomeio-o-mitropolitis-patron%3famp
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Αυγούστου 03, 2021, 13:48
Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος
Ακούγεται ότι είναι πλήρως μπολισμένος ... και ότι άλλοι δύο ιερείς έχουν προβλήματα μετά το μπόλι.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: aladdin στις Αυγούστου 03, 2021, 14:01
https://dimpenews.com/2021/08/02/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Αυγούστου 03, 2021, 14:03
Άστα να πάνε Αλαντίν ... ο κόσμος κοιμάται.

Αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί 💣
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: aladdin στις Αυγούστου 03, 2021, 14:15
Συμφωνώ μαζι σου ! , υπάρχει μια παγκόσμια μανια για τα εμβολια που ουτε εντεταλμενει να ηταν , το θεμα ειναι εμεις να τρωμε οσο γινεται λιγοτερο κουτόχορτο και να ήμαστε λιγοτερο προβατα .. :)
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 03, 2021, 15:08
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2090973/yphresies-factoring-apo-thn-pagkrhtia-trapeza.html
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 03, 2021, 18:14
Μεγάλη φωτιά
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/politiki-prostasia/1007201_ektakto-kaigetai-megalo-meros-tis-varympompis-kaigontai
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 03, 2021, 21:29
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/politiki-prostasia/1007261_flegontai-oi-adames-tis-kifisias-kaike-i-varympompi-tha
Ακούγονται πολλά πάνω μάλλον θα έχουμε εξελίξεις φαντάστητε καποιοσ υπουργός ήθελε να  στηλει βοήθεια στην Τουρκία
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 03, 2021, 23:33
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%a9-%ce%a1%ce%95-%ce%a6%ce%99%ce%9b%ce%95-%ce%a4%ce%97-%ce%93%ce%9c%ce%97%ce%a3%ce%91%ce%9c%ce%95-%ce%92%ce%99%ce%9d%ce%a4%ce%95%ce%9f-%ce%a0%ce%9f%ce%a5-%ce%9a%ce%91%ce%98%ce%97%ce%9b%ce%a9/
Αυτούς τους ανθρώπους κυνηγά η κυβέρνηση και οι γιατροί αλλού που να τα δούνε αυτα κάποτε είχα προσωπική πείρα με δημοσιογράφους που κάνανε ρεπορτάζ και δεν ξεραν να ξεχωρίσουν τη είναι υποβρύχιο και τη φρεγάτα και τωρα στο παιζουν κάποιοι αυτά βέβαια δεν μπορώ να τα γράψω στο άλλο site διότι κάτι τέτοια έγραφα και κάποιες εταιρείουλεσ και με μπανταρανε δύο φορές εννοώ το Κάπιταλ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 03, 2021, 23:39
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/provocateur/1007275_nyhta-tromoy-sta-vproastia-eftase-sti-nerythraia-i-fotia
Άνθρωποι χάνουν περιουσίες αυτούς λυπάμαι στο Διόνυσο πχ έχω συγγενείς με το που πήγε η φωτιά σε ένα σημείο που θα απειλούσε άτομα που δεν πρέπει έσβησε δια μαγείας σταμάτησε πάρτε το όπωσ θέλετε Διονύσοσ , σταματά εκεί η φωτιά μπήκε όπως Αλεποχωρί και εδώ αρχήσαν καποιοι να τιτιβιζουν συνήθως την πληρώνουν αυτοί που δεν φταινε σε τέτοια θέματα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 04, 2021, 02:00
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%95%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%98%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%cf%83/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 04, 2021, 10:00
Καλημέρα
https://www.pronews.gr/ygeia/1007341_dkoyvelas-gia-fotia-sti-varympompi-elpizo-na-einai-oloi-emvoliasmenoi
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 05, 2021, 08:36
https://www.google.com/amp/s/www.businessdaily.gr/agores/45927_asynithista-kayto-kalokairi-sto-ha-mpainoyn-dyo-etaireies-mparaz-amk%3famp
Η εταιρεία πληροφορικής θα εισάγει στην εναλλακτική 21.500.000. τιμή μετοχής 1,02 @ονομαστικη τιμή 0,4 ημέρα εισαγωγή μετοχών 6 Αυγούστου για διαπραγματεύση στην εναλλακτική αγορά  .ημέρα πιστώσεις μετοχών δικαιούχων στησ 4 Αυγούστου
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 05, 2021, 14:17
Μετά τισ απειλεσ στους ένστολους σε όλους για την ένεση με δυσμενής μετάθεση , τιμωριεσ να μένεις εντοσ βάση και άλλα έφθασε η ώρα να φανεί η αλήθεια με την φωτιά αφού διέλυσε την ΕΚΑΜ με παλαιομενα μέσα να προσπαθούν να παλέψουν
Βάζει στην μάχη των στρατό  που εκτός από την φωτιά έχουν υπηρεσίες, αποστολέσ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 05, 2021, 19:15
https://www.pronews.gr/koinonia/1007676_dgiannakopoylos-gia-foties-i-vianex-tha-analavei-tin-anadasosi-tis-varympompis
 Εάν η Βιανεξ ήταν εντός χρηματιστήρ ιού τότε θα ήμουν σίγουρα μέτοχος και μάλιστα με πόσο ανάλογο της παγκρήτιασ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 06, 2021, 02:31
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%92%ce%95%ce%92%ce%91%ce%99%ce%a9%ce%a3%ce%97-%ce%a3%ce%a4-%ce%a7%ce%99%ce%9f%ce%a5-%ce%93%ce%99%ce%91-%ce%a4%ce%9f%ce%a5%ce%a3-%ce%97%ce%98%ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%a5%ce%a3-%ce%91/
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 06, 2021, 15:26
Δυστυχώς υπάρχει νεκρός εθελοντησ πυροσβέστησ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 06, 2021, 17:10
https://www.pronews.gr/koinonia/1007955_nekros-apo-anakopi-sto-ergostasio-toy-o-proedros-toy-evea-konstantinos-mihalos
Τον ήξερα λυπάμαι ειλικρινά κρίμα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 07, 2021, 08:22
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/politiki-prostasia/1008033_varympompi
Όταν παραποιουνε την αλήθεια και έχουν μετά και παράπονο τα κανάλια γιατί τουσ κράζουν δυστυχώς είναι ψεύτες στην Εύβοια με μηδέν αεροπλάνο και κυρίως στην λίμνη με 1 πυροσβεστικό προσπαθούν να βγάλουν ψεύτες τουσ παντεσ και εκεί και στην Αττική , όταν καταστρέφεις την ΕΜΑΚ γιατί έτσι θέλει και μπορεί όταν διώχνεις 5000 άτομα και κυρίως όταν λέτε κύριοι και κυρίες ο θεοσ να σας κάνει όταν λέμε έχει περιοριστεί η φωτιά σημενει έχει κάψει τα πάντα και κυρίως με μηνύματα  και με κλανιες δεν βαφής αυγά η οργή του κόσμου είναι μεγάλη και φαντάστητε ακόμα οι ποιο πολύ δεν έχουν δει την καταστροφή ένα τελευταίο οι ιολογη που μιλάνε για τουσ ιουσ ας παραμείνουν στον τομέα τουσ και να αφήσουν την πυρκαγιεσ γιατί ξεφτιληζονται , ακούω για μέτρα όπως πάντα θα είναι αυτά που πειραν και για τουσ άλλους πυροπλικτουσ? Ακόμα περιμένουν  επισησ ασ κατέβουν οι κύριοι στην Εύβοια ,στους Θρακομακεδόνες γενικά στην Αττική και όχι να πηγαίνουν σε ένα περιβάλλον ασφαλες
Οι βοήθεια που θα δωθεί είναι δάνεια? Και εάν δεν έχει κάποιος την δυνατότητα να το πληρώσει? Κρίμα ανεμοσ δεν είναι το 1η2 μποφόρ χθεσ είχε αλλά τησ άλλεσ μερεσ ? Είναι ικανή να κατηγορησουν η να ρίξουν τισ ευθύνες στον Θεό γιατί δεν έβρεξε έτσι έχουν μάθει
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 07, 2021, 08:37
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/mme/1008040_dimosiografos-open-gia-epithesi-parakratikon-mas-edeiran-mas-listepsan
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 07, 2021, 08:43
Επίσης η οικολογική καταστροφή είναι τεράστια σε δένδρα , ζώα  ο χειμώνας θα έρθει και θα αναφέρονται στις πλυμμηρεσ όπωσ έγιναν τα πράγματα έχω πολύ δουλειά να κάνω από Εύβοια εχω καταγωγή
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 07, 2021, 10:26
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/provocateur/1008075_eisigiseis-ston-kmitsotaki-gia-anastoli-arthron-toy
Τη μου θυμίζει ,τη μου θυμίζει ? Κάποτε πήγαινα για δουλειεσ στην Τουρκία
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 07, 2021, 13:48
Τα ξεφτιλικια τους γιατί σε ένα όργανομενο κράτος  η τουλαχιστον σε μπ@ρν€λ@ θα είχαν ήδη κάποιοι πάει φυλακή Αλεποχώρι νούμερο 2 εδώ ήμαστε χούντα
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/politiki-prostasia/1008111_beyvoia-oi-dimoi-poy-kaigontai-eihan-aporripsei-me
Φιλοσ γλυτώσε τα μελίσσια του γιατί δεν έβρισκε άτομα να τα μεταφέρει και τα άφησε στην Λειβαδιά στα περιχωρα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 07, 2021, 15:20
Αυτά που κρυβουνε
https://www.pronews.gr/perivallon/fysi/1008123_thayma-stin-eyvoia-evrexe-meta-apo-litaneia-ieron-leipsanon-vinteo
Απλά σκεφτείτε ποιος μενει εκεί ,οποίος δ εν ξέρει ασ ψάξει στο ίντερνετ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 09, 2021, 01:08
Και μια συμβουλή που μου έδωσε καποιοσ όταν ένας τύπος σου λέει ψέματα ποτέ δεν σε κοιτάει στα μάτια κοιτάει πάνω η κάτω επισησ όταν ετοιμάζετε να σου πει ψέματα η χειραψία είναι ποιο δυνατοί  δηλαδή ουσιαστικά με το αντίχειρα σε πιέζει και τέλος πάντα μα πάντα  στην ομιλία του κομπιαζει δηλαδή ξεροβηχασ,.σταματα να μιλάει για λίγο για να πιει νερό, πετάγεται από το ένα θέμα στο άλλο και σε ερωτήσεις ποτέ δεν απαντάει  απλά μιλάει πολύ χωρίς ουσία αυτή η συμβουλή που μου είχε δώσει και την εφαρμοζω με έχει γλιτώσει από πολλά κακα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 09, 2021, 18:45
https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/47271_i-mytilineos-sti-mahi-tis-pyrosbesis-me-4-elikoptera-typoy-ericson
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΩ ΜΠΡΑΒΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΤΟ ΙΔΙΟ
ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
https://www.youtube.com/watch?v=TtgJsTbz2mE
ΑΠΟ 4,36  ΑΠΛΑ ΞΕΦΤΙΛΙΣΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣ ΜΗΝ ΠΩ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 09, 2021, 18:53
https://www.youtube.com/watch?v=tJf6D5KcNNg
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 09, 2021, 19:05
https://www.youtube.com/watch?v=ieoFlhDiWCo
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 09, 2021, 19:56
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/1008793_live-diaggelma-toy-prothypoyrgoy-eno-i-eyvoia-flegetai-gia-7i
ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙΕΙ Η ΦΩΤΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΦΩΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕ ΑΡΑΓΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝΕ ΤΑ LIVE  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΕΝ ΕΠΕΣΕ ΣΗΜΑ ΑΡΑΓΕ ?
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: sofoklis2 στις Αυγούστου 09, 2021, 20:09
Έχω σταματήσει να παρακολουθώ γιατί όταν βλέπω γεμίζω οργη (και είμαι μακριά από Θεσσαλονίκη)
Δεν μπορώ να φανταστώ πως νιώθουν οι κάτοικοι. Γιατί εκτός από τα σπίτια τους χάσανε και τις δουλειές τους.δεν ξέρω πως μπορούν να ορθοποδήσουν.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 09, 2021, 20:40
ΕΓΩ ΜΕΝΩ ΑΤΤΙΚΗ ΠΗΓΑ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ ΕΦΤΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΗΤΑΝ ΜΑΥΡΟ ΕΓΩ ΕΜΕΙΝΑ 2 ΜΕΡΕΣ ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΥΑΛΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΗΣ ΘΕΛΕΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ 2 ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΝΩ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΝ ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΔΑΣΟΣ  ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΕΥΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΥΚΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΠΑΝΩ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 09, 2021, 21:28
https://www.youtube.com/watch?v=aTS3COs084A
@@
https://www.youtube.com/watch?v=CQ4jwIC8DIA
@@
https://www.youtube.com/watch?v=HaLVtoKKUNg
@@
https://www.youtube.com/watch?v=n5F0s0-rZQ4
@@
 https://www.youtube.com/watch?v=CQ4jwIC8DIA&list=RDCQ4jwIC8DIA&start_radio=1
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 10, 2021, 20:17
https://www.google.com/amp/s/www.cretalive.gr/kriti/kai-episima-se-mini-lockdown-irakleio%3famp
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 10, 2021, 23:46
Ικτίνος: Οι business σε real estate, ΑΠΕ και η αναζήτηση επενδυτών για το project στην Κρήτη
https://www.liberal.gr/economy/iktinos-oi-business-se-real-estate-ape-kai-i-anazitisi-ependuton-gia-to-project-stin-kriti/395939
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 12, 2021, 14:16
ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΩΣΑ ΤΟ 70% ΤΗΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΦΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 120%
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 14, 2021, 10:16
https://www.google.com/amp/s/www.protagon.gr/epikairotita/stiriksi-pyropliktwn-pelatwn-apo-tin-pagkritia-trapeza-44342333014/amp
@@@ το 2022 θα γίνουν πολλές αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα λόγο τισ αναβαλομενησ φορολογία αλλά θέλουν να τισ κάνουν επενδυσιμεσ  διάβασα στην dealnews που είχε ένα σχετικό θέμα πώς το μεγαλύτερο θέμα το έχει η ΕΤΕ επίσης και για  εγώ αυτό το πιστεύω πως αργά η γρήγορα θα γίνει η bad bank τώρα για την Αττικησ άστα να πάνε Μπάμπη και άπορο πως ανεβαίνει θέμα υπάρχουν και με δύο συναιτεριστικεσ θέματα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 16, 2021, 18:04
Με απλά λόγια, η οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και το έλλειμα έχει εκτιναχθεί σχεδόν κατά 1,6 δισ. σε σύγκριση με την καταστροφική περσινή χρονιά.


Αν για τον οποιονδήποτε λόγω η ΕΚΤ πάψει να εγγυάται τα ελληνικά ομόλογα, τότε... τέλος!

Το πολυδιαφημισμένο ανέκδοτο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, (ανέκδοτο για τους πολίτες, οι μεγάλες εταιρείες θα πάρουν σημαντικό μέρος του πακέτου), παραμένει.. «αόρατο»!


Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ,  το χαρακτήρισε «λάθος το πρόγραμμα αξιοποίησης των κονδυλίων», διότι απλούστατα θα επιτείνουν τις εισαγωγές και θα επιδεινώσουν το αρνητικό ισοζύγιο.

Και αν αυτά συμβαίνουν τώρα, τα επόμενα δύο χρόνια, που τελειώνει και συνταγματικά ο χρόνος της κυβέρνησης, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.

Η κυβέρνηση πρακτικά έχει ήδη ηττηθεί, ακόμα και αν κερδίσει με ένα ποσοστό της τάξης του 25%, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να «τραβήξει» ακόμα το τμήμα των πατριωτών ψηφοφόρων που αποχωρούν από τη ΝΔ. Αλλά αυτό ισχύει σήμερα. Αν σκεφθούμε ότι ο Γ.Α.Παπανδρέου το 2009 πήρε 43% και το 2012 13%, γίνονται αντιληπτές οι ανησυχίες των πολιτών.


Ένας νέος ισχυρός πολιτικός σχηματισμός να προκύψει από τις κοινωνικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, τελείωσε άδοξα (και καταστροφικά για την Ελλάδα) η διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Την ζοφερή εικόνα για την ελληνική οικονομία την ερχόμενη πενταετία αποτυπώνει έκθεση του ΔΝΤ: Εφέτος η ελληνική οικονομία θα έχει πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 6% του ΑΕΠ από 7% πέρυσι, το οποίο το 2022 μπορεί να είναι πλεονασματικό μόλις κατά 0,3% (ένα τέτοιο ποσοστό εύκολα μπορεί να γυρίσει και ανάποδα), ενώ εν συνεχεία η ανάπτυξη θα είναι «φυματική»: Περίπου 1,5% κατ'έτος μέχρι το 2026!

Δηλαδή ούτε το 2026 δεν θα έχουμε φτάσει στο επίπεδο του 2019 το οποίο ούτως ή άλλως, συνολικά ήταν μια ακόμα κακή χρονιά για την ελληνική οικονομία, ένας ακόμα κρίκος στην τραγωδία που ξεκίνησε το 2009.

Το συνολικό έλλειμμα (περιλαμβανομένων των τόκων για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους) εκτιμάται το 2020 ήταν 9,9% του ΑΕΠ και φέτος θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα, το 8,9% και ελπίζεται ότι θα είναι «μόνο» 2,6% το 2022 και... 1,5% το 2026.

Το δημόσιο χρέος εφέτος θα είναι περίπου στο 210,1% του ΑΕΠ από 213,1% που ήταν το 2020. Ελπίζεται ότι θα υποχωρήσει στο 179,6% το 2026. Δηλαδή 7 χρόνια μετά το 2019, το χρέος θα είναι υψηλότερο από το 2019!

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Η πορεία της χώρας εντός της ευρωζώνης, θα κλείσει 25ετία το 2026 και η καταστροφή είναι άνευ προηγουμένου για την χώρα. Πραγματικά συγκρίνεται μόνο με τα χρόνια που ακολούθησαν την ήττα του 1897, αν και τότε δεν βρισκόμασταν εντός ευρωζώνης και η χώρα βρήκε την δυνατότητα να ορθοποδήσει με το στρατιωτικό κίνημα του 1907. Τώρα; Πώς θα ξεφύγει η χώρα από την ευρωζώνη που την «πνίγει»;

Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 18, 2021, 20:44
Για την Αττικησ η μόνη προτάση που υπάρχει για την ώρα είναι τησ παγκρήτιασ  η ΕΤΕ έχει δικά της θέματα να ασχοληθεί χτυπάνε από παντού τα καμπανάκια και αυτή κάνει πως δεν ακούει και καλά κάνει γιατί εδώ σωσανε την Αττική η θα την σώσουν
Η παγκρήτια έχει ζητήσει των πλήρη έλεγχο της Αττικησ εάν την αφήσουν θα την πάρει εάν βρουν άλλους να πάρουν γουρούνι στο σακί τύπου praxia μάλλον ευχαριστώ αλλά όχι
Η παγκρήτια την θέλει για δύο λόγους
1να μπει στο χρηματιστήριο το 2022 που είναι ο στόχος
2 για ακόμα ένα λόγο που για την παγκρήτια θα κάνει την διαφορά για τισ άλλεσ μάλλον απλά Ισωσ τουσ φτιάξει λίγο τουσ δείκτες προσωρινά  πλην ΕΤΕ
Επισησ η παγκρήτια έχει τον κύριο Βαρθολομαίο που γνωρίζει πολύ καλά την Αττική ολουσ τουσ σκελετούς
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 19, 2021, 13:06
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 19, 2021, 13:08
 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 19, 2021, 13:11
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 19, 2021, 13:15
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 19, 2021, 13:34
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΝΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΝΕΥΡΑ, ΘΥΜΟ, ΛΥΠΗ ΕΚΕΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΝ ΑΛΛΑ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ Η ΦΩΤΙΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΤΗΝ 1 ΜΕΡΑ ΕΑΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΣ ΕΑΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΑ ΚΑΝΤΙΛΑΚΙΑ ΚΑΤΑ 99% ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΚΟΝΤΑ ΥΛΗ ΝΑ ΚΑΨΕΙ Η ΦΩΤΙΑ ΘΑ ΞΑΝΑΡΧΗΣΕΙ ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
 @@@ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΙΑΣΕΙ ΒΡΟΧΗ ΘΑ ΤΑ ΚΑΨΕΙ ΟΛΑ
@@@ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΤΟ ΠΕΥΚΟ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΜΗΝ ΔΟΥΛΕΥΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ  ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΠΕΤΑΓΕΤΕ ΜΑΚΡΥΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ 100 ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 25 ΕΩΣ 26  ΜΕΤΡΑ  ΟΠΩΣ ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ ΔΡΥΣ ,ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ,ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ,ΧΑΡΟΥΠΙΑ,ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΥ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΕΚΟΨΕ ΠΕΥΚΑ ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΤΟΙΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑΤΙ  ΕΚΟΨΕ ΚΑΜΜΕΝΑ ΠΕΥΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΙΣΟΚΑΜΕΝΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΡΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 19, 2021, 17:44
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: aladdin στις Αυγούστου 19, 2021, 18:01
Πολύ καλο .  :)  :)
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: aladdin στις Αυγούστου 19, 2021, 18:11
Και κατι για το βραδάκι , για ΧΑΑλαρωση  :D


( περιπου τα λογια : Με τον Θεό λέω ψέματα, με τον Θεό ανεβαίνω
Μέσα  μου κλείνομαι, μέσα  μου τραγουδάω
Κάνω μια κουβέντα ,  έχω  ένα στόχο .  Πίνω  ένα ποτό  και ζαλίζομαι ...
(και το ΧΑΑ συλλογιζομαι  :D ))
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 19, 2021, 18:36
 ;D ;D ;D ;D ;D
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 20, 2021, 16:51
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 20, 2021, 18:51
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 22, 2021, 12:36
ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ
ΤΟ νυχτερινό κέντρο διασκέδασης «ΥΤΟΝ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ? ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΑΝΕ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΥ ΠΕΤΑΓΑΝΕ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΣΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ  ΜΕΡΙΑ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 23, 2021, 16:39
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 27, 2021, 13:42
ΟΤΑΝ  ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΦΥΤΕΥΟΥΝ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 27, 2021, 20:12
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Αυγούστου 27, 2021, 23:50
Λόγο τησ μεγάλης άνοδο των μεταλλων , πρώτων υλών και ναύλων υπάρχουν και θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις τιμών προς τα πανω στην οικοδομή , τρόφιμα όπως λάδι, αλεύρι , απορρυπαντικα ,ζοωτροφων , κρέατος και άλλα σήμερα πηγαίνοντας super market το κατάλαβα και θα υπάρξει και συνέχεια λογικά είναι οι κατασκευαστικές και όσες στηρίζονται στις εισαγωγές θα έχουν θέμα ιδίως εάν τραβήξει πολύ όλο το σκηνικό και κάποιες θα ευνοήθουν όπως αυτές που έχουν  αποθυκευμενα μέταλλα σε χαμηλότερη τιμή  τέτοιες εταιρείες υπάρχουν στο χρηματιστήριο θα φανεί και στο 6μηνο
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 04, 2021, 14:10
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 04, 2021, 15:47
ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΡΟΜΕΡΗ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕ ΛΙΓΟ ΨΑΞΙΜΟ ΣΤΟ GOOGLE Θ Α ΒΡΗΤΕ ΠΟΛΛΑ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΤ Ι ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ
   ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ?ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥ ΛΗ  Ο ΜΗΝ Α ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ  ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ 30  χρον.
Θυμα και το Αρεταίειο Νοσοκομείο 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 04, 2021, 16:18
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 04, 2021, 17:01
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Σεπτεμβρίου 04, 2021, 17:04
Που είσαι Αίαντα  8) ... μολόγα  :P ;D
... στην όμορφη Μεγάλη Ελλάδα;
... ή μήπως στη Μύκονο και σου έκλεψαν το πορτοφόλι!!!????  ;D ;D
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 04, 2021, 17:16
κυπρο ειμαι σε συγγενεισ δηλαδη εδω ειναι η νουνα τησ μικρησ κορη και εχει βαφτισει μενει εδω πλεον τα εξοδα δεν ειναι και παρα πολλα εαν κλεισεισ τα εισητηρια 5,6 μηνεσ ποιο νωρισ ειναι τζαμπα σε σχεσει με οτι θα δωσεισ ποιο μετα ,μενω σε σπιτι συγγενικο δηλαδη ξοδευω πολλα λεφτα απο οτι φανταζεσε
 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Σεπτεμβρίου 04, 2021, 17:21
Καλά να περνάς φίλε ... και να ξοδεύεις όσα θες ... δικά σου είναι.
Προσωπικά χαίρομαι όταν οι φίλοι μου περνάνε καλά.
Τα φιλία μας στην όμορφη Κύπρο ... έχω πάει αρκετές φορές.
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 04, 2021, 17:24
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΜΕΝΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΒΡΑΔΙ ΠΟΛΥ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ
ΕΓΩ ΠΙΝΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΠΥΡΑ ΚΕΟ ΔΕΝ ΟΔΗΓΑΩ ΓΙΑΤΙ  ΘΑ ΤΡΑΚΑΡΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: Τυφών στις Σεπτεμβρίου 04, 2021, 20:17
ΚΕΟ στο 750άρι μπουκάλι ... τι μου θύμισες τώρα!!!

(https://i.pinimg.com/474x/03/b3/0c/03b30c16f8f6f1dc04caa70f51511df0--cyprus-the-beach.jpg)

ΥΓ: Έχω "πηδήξει" νησίδα στην Λευκωσία ... μπήκα δεξιά κατά λάθος  :P :o ;D
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 04, 2021, 21:52
Αυτά φοβάμαι και εγώ και για αυτό δεν οδηγάω συν θα ερχόνται αντίθετα και θα λέω τη κάνουνε εγώ ήμουν το 2006 εωσ 2008 τότε για να συνηθίσω έκανα περίπου μισό μήνα  στην αρχή πήγαινα άκυρες ώρες μεσάνυχτα και γύρω στησ 2,3 το πρωί
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 05, 2021, 17:21
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 05, 2021, 17:40
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 05, 2021, 23:36
Εγώ την ΚΕΟ την πίνω και στην Ελλάδα εδώ πίνω μαμμοσ, Βεργίνα, Μπυρεσ από Κρήτη, Αυλωνάρι δηλαδή Μπυρεσ μικρών επιχειρήσεων , οικογένειακεσ συν την Yellow Donkey  από Σλοβενία  και FRANZISKANER dunkel
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 06, 2021, 16:53
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ανακοίνωσε πως ανακαλεί συμπλήρωμα διατροφής της εταιρείας Power Health.
https://www.pronews.gr/ygeia/1015144_prosohi-o-eof-anakalei-apo-tin-agora-sympliroma-diatrofis-tis-power-health
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 07, 2021, 01:02
https://www.google.com/amp/s/www.himara.gr/epikairotita/12729-to-elliniko-skafos-aginor-paradidetai-to-fthinoporo-sto-polemiko-nautiko-photo%3fformat=amp
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 07, 2021, 14:55
ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2 ΒΡΥΣΕΣ ,ΧΑΛΑΣΕ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΚΑΙ 2 ΣΥΤΕΣ ΕΩΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΑΥΤΑ  ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΤΑΡΑ ΤΗ ΝΑ ΠΩ
ΑΛΛΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΥΤΑ ΠΗΓΑ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΥΤΕΣ ΜΠΗΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑΤΙ ΡΩΤΗΣΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΕΡΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΟΣΜΟ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ 90 % ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΗΤΑΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 08, 2021, 15:47
ΔΩΡΕΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ
https://www.pancretabank.gr/assets/P.R_DOREA_SXOLIKON_IAK.pdf
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 13, 2021, 08:59
Γράφει στο euro2day o χαμαιλέων
ATTICA BANK. Από διπλό έλεγχο πληροφορούμεθα ότι θα περάσουν οι τελευταίες λογιστικές καταστάσεις της Attica Bank. Ο πρώτος έλεγχος θα γίνει -ενόψει και της δρομολογούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου- από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα όποια ενδεχόμενα ευρήματα αυτού θα αναγραφούν υποχρεωτικά στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

Θα ακολουθήσει ωστόσο σε αμέσως επόμενη φάση και δεύτερος έλεγχος, αυτή τη φορά από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Kυρίως ζητούμενο το αν και πότε θα έπρεπε να γραφούν κάποια μη εξυπηρετούμενα δάνεια...

@@ αυτά έχουν ζητηθεί από την παγκρήτια έαν θυμάστε σας έλεγα για τα κρυφά δάνεια που όταν οι άλλοι σας έλεγαν ότι όλα είναι μια χαρά 
Τώρα σας λέω ότι αυτά τα δάνεια που είναι κοντά στα 320 εκατομμύρια δεν είναι θέμα εάν γραφτούν η όχι άλλα ποιοσ θα τα καλύψει εννοώ το κράτος θα τα καλύψει αλλά πωσ
Πεσ μου εδώ άλλοι έβλεπαν Ολλανδούς  η αλήθεια είναι ότι λύσει θα βρεθεί γιατί κανένας δεν συμφέρει να κλείσει και εννοώ τα πολιτικά κόμματα όχι μόνο την κυβέρνηση οι νυν μέτοχοι θα χάσουν πολλά  και πάλι θα κλαινε είχαν την δυνατότητα να πουλήσουν με ολεσ τις ανακρίβειες που ακούγονταν σε διάφορα φόρουμ
##και ερχόμαστε στην ουσία συμφέρει κάποιον πχ την παγκρήτια να την εξαγορασει δεν μιλάμε για ΕΤΕ εκεί θα κλάψουν μανουλεσ Πλέον το θέμα είναι  συμφέρει την παγκρήτια? 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 13, 2021, 20:42
[url]https://www.google.com/amp/s/m.naftemporiki.gr/amp/story/1775259/ti-tha-praksei-o-efka-os-metoxos-tis-attica-bank

/url]
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 14, 2021, 20:06
Το Σκάι και η Σία πέταξαν την λέξη εκλογές καταλαμβάνεται τη σημαίνει Σκάι πετάνε το τυράκι και βλέπουν τη θα πιάσουν
Επόμενη 2 μηνεσ θα φανούν πολλά και εωσ στιγμής ο ψεύτης ο βοσκός έχει μεγάλα μπλεξίματα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 15, 2021, 09:26
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 15, 2021, 09:28
ααααααααααααααααααααα
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 16, 2021, 14:06
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 17, 2021, 08:33
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 18, 2021, 09:37
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2096968/dynamikos-septemvrios-ston-toyrismo-me-plhrothtes.html (https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2096968/dynamikos-septemvrios-ston-toyrismo-me-plhrothtes.html)
Η μεγαλύτερη ζήτηση σημειώνεται σε ταξιδιωτικούς προορισμούς πρώτης γραμμής που ακολουθούν κατά βάση το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Χαλκιδική, η Κέρκυρα και η Μύκονος, ενώ σε κάποια δημοφιλή νησιά καταγράφονται κρατήσεις μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.
ΣΤΗΝ  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΤΗΝ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΣΕ ΚΕΡΔΗ ,ΤΖΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ  ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 18, 2021, 19:37
https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/48880_green-panda-i-startup-poy-mas-plironei-gia-palio-mas-smartphone (https://www.businessdaily.gr/epiheiriseis/48880_green-panda-i-startup-poy-mas-plironei-gia-palio-mas-smartphone)
Green Panda: Η startup που μας... πληρώνει για το παλιό μας smartphone
@@
ΦΕΥΓΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΔΩ ΤΟΝ ΠΑΟ ΤΟ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ 2 ΗΜΙΧΡΟΝΟ , 2 ΤΕΛΙΚΟ
 ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΟΒΕΡ 0,5 ΚΑΙ 1,5 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟ
ΓΙΑ  ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ 2
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 18, 2021, 20:52
Ρε Παναθηναϊκε βάλε ένα γκολ στο ημίχρονο   τα χάσαμε
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 19, 2021, 01:47
Περιμένω ένα τηλέφωνο από Καλιφόρνια έχει πάει ο αδελφός μου για λίγο καιρό και κοιμάται η οικογένεια διάβαζα σε site e  λ   φόρουμ που είχα ανοίξει και καποιους μιτουσ όμως δεν θέλω να σταθώ σε ένα τύπο  που απλά δεν ποσταρει όλα τα άρθρα δηλαδή αυτά που δεν τον συμφέρουν για να φανεί το ψέμα του αλλά διαβασα και αλλά αυτό που κατάλαβα πάλι κάποιοι θα κλέγονται ότι πειραν ψιλά αφού δεν πιστεύω να βλέπουν καν που είναι η κεφαλαιοποίηση , μια ομάδα που προσπαθεί να πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες θα ανέβει η μετοχή αφού και  εγώ την είχα  σε άλλη χώρα  και την έδωσα  γιατί μου έσπασε τα νεύρα και απλά χάσανε την άνοδο , άλλους με 2,3   ψευδώνυμα φαίνεται από τρόπο έκφρασης  αλλά διαπιστώσα  ότι υπάρχει μεγάλο θέμα 
συν άλλο ένα site  μια που τόσο καιρό τους βλέπω και μαλλον δεν έχουν λεπι από μετοχεσ έκτοσ και εάν τροφοδότουν τισ επενδύσεις με φρέσκο χρήμα η παίζουν σε καμία πλατφόρμα που το βλέπω δύσκολο   και  αυτό γιατί εάν πραγματικά   ασχολείται με το ξένο χρηματιστήριο θα είχε σίγουρα έναν κλάδο 
Άλλοι αλλάζουν απόψεις σαν τα πουκάμισα και πάντα είναι μέσα δηλαδή προφήτης μετά


Έχω ένα κακό πολλές φορεσ κρατάω σημειώσεις
Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάλι θα την πατήσουν πολύ
 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 19, 2021, 12:51
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΧΑΛΚΙΔΟΝΑ , ΔΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ,ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΤΑ
ΒΑΣΙΚΑ 4 ΑΤΟΜΑ  ΜΕ 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ     ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 20, 2021, 16:37
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 21, 2021, 18:32
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2097339/rantevoytrapezas-ellados-me-pagkrhtia-kai-synetair.html
@@
Οι δύο τράπεζες έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό τις συζητήσεις, με στόχο τη συνένωση των δυνάμεών τους, ωστόσο το εγχείρημα δεν είναι ώριμο και περνά μέσα από όρους και προϋποθέσεις
@@
ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΒΡΗΚΕ ΕΥΚΟΛΟ Η ΚΑΠΟΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ? ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ?
ΕΥΚΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ? ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΩ ΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ DEAL ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΟΥΝ
ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΕΟ ΠΟΙΟ HOT
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 21, 2021, 21:58
Παγκρήτια στοχεύει σε ΑΜΚ κοντά στα 150 εκατομμύρια λογικά με συνδιασμό  βέβαια αυτό με τη συναιτεριστικη είναι εάν όχι η τρίτη η δεύτερη φορά αλλά θα πρέπει να προσγειωθουν δηλαδή είναι πολύ κατώτερη τησ παγκρήτιασ
Η παγκρήτια εάν ολοκληρωθεί το deal θα έχει αρκετά συν ένα από όλα  είναι απόλυτη κυριαρχία στο νησί συμμετοχή σε εταιρείες , προσαρτήσει ακινήτων συν ένα δίκτυο καταστημάτων στην Αττική 
Έχουν γίνει συνομιλίες έκτοσ με την Αττική και με άλλες συναιτεριστικες
Ένα από τα σχέδια πριν πέσει στο τραπέζι η Αττική ήταν οι εξαγορά σχεδόν όλων των συναιτεριστικων
@@
https://emea.gr/insights/sniper/642463/sniper-to-doro-tis-moodys-oi-metagrafes-tis-lamda-development-kai-oi-nees-erevnes-gia-to-skandalo-akazoo/ (https://emea.gr/insights/sniper/642463/sniper-to-doro-tis-moodys-oi-metagrafes-tis-lamda-development-kai-oi-nees-erevnes-gia-to-skandalo-akazoo/)
Σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα προχωρήσει άμεσα η Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία περιλαμβάνεται στο αναπτυξιακό σχέδιο πενταετίας, όπως συζητείται εντόνως στο Ηράκλειο Κρήτης.Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αντληθούν περίπου 150 εκατ. ευρώ από Έλληνες και ξένες επενδυτές με στόχο την κεφαλαιακή της ενίσχυση.

Όπως φημολογείται σημαντικό μέρος της προεργασίας αλλά και καθοριστικές επαφές με θεσμικούς και εκπροσώπους επενδυτικών fund έκανε ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της (πρώην συνεταιριστικής) τράπεζας, Δημήτρης Δημόπουλος σε συνεργασία με τον Μιχάλη Σάλλα.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
https://www.chaniabank.gr/ (https://www.chaniabank.gr/)
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 22, 2021, 16:33
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2097483/pagkrhtia-shedio-gia-ayxhsh-kefalaioy-os-100-ekat.html (https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2097483/pagkrhtia-shedio-gia-ayxhsh-kefalaioy-os-100-ekat.html)
Η ΑΥΞΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 150 ΕΚΑΤΟΜ.
@@
Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει αντλήσει μακροχρόνια ρευστότητα ύψους 420 εκατ. ευρώ, μέσω των TLTROs με αρνητικά επιτόκια. Το όριο δανεισμού της μέσω των TLTROs διευρύνθηκε τον Μάρτιο του 2021 σε 744,8 εκατ. ευρώ.
@@
Τίτλος: Απ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
Αποστολή από: AIAS12 στις Σεπτεμβρίου 22, 2021, 18:48
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΠΟΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ    ΤΗΣ 30  ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΒΑΛΕ Η ΤτΕ Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΑΚΟΜΑ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΙΝΤΕΡ ΕΚΠΛΗΞΗ  ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΘΑ ΕΑΝ ΕΣΠΑΓΕ ΣΕ ΚΑΛΗ -ΚΑΚΗ ΛΟΥΚΟΥΜΙ
Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑΛΙΡΑΚΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ ΠΟΛΥ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ  ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΤΕΛΙΩΣΕΙ ΜΕ ΤΑ  NPEs,
ΤΗ ΛΕΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΑΤΕ  Η ΕΤΒΑ ?
ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  ΙΣΧΥΕΙ  ΕΩΣ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ